Revitalizácia školy v Spišskej Novej Vsi prinesie viacero zelených riešení

VýchodSpravodajstvo

Projekt pomaly vrcholí.

Ministerstvo životného prostredia SR pred dvoma rokmi vybralo spomedzi mnohých žiadostí projekt Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi s názvom Realizácia vodozádržných opatrení. Škola následne podpísala zmluvu o nenávratnom príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 810-tisíc eur.

Náklady, ktoré sú kofinancované aj Košickým samosprávnym krajom (KSK), sa však neskôr navýšili na viac ako milión eur. Revitalizácia areálu pomaly vrcholí a škola tak prinesie viacero zelených a funkčných riešení.

„Klíma sa mení a my musíme hľadať riešenia, aby boli následky týchto zmien pre nás čo najmenej bolestivé. Preto škola podala projekt na realizáciu vodozádržných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy v jej areáli. Projekt vodozádržných opatrení je zároveň prvým, ktorý bude zrealizovaný v takomto rozsahu na Slovensku, uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto
Škola prinesie viacero zelených a funkčných riešení / facebook.com/spst.snv

Škola ešte pred týmto projektom zrekonštruovala vodovodné potrubie, pretože dlhodobo zápasila s únikom tisícov litrov vody a často dochádzalo k haváriám. Zároveň sa zmenilo trasovanie a vybudovanie novej siete vodovodných potrubí. Projekt počíta s vybudovaním celkovo siedmich vodozádržných opatrení.

„V rámci nich pôjde o vegetačnú strechu, podpovrchové akumulačné nádrže či podpovrchové vsaky. Škola nechala vybudovať dažďové záhrady a jazierko v átriu či vegetačné steny. Okrem toho je na pláne výmena nepriepustných plôch za vegetačnú alebo priepustnú. Pribudne tiež prístrešok či osvetlenie, uviedol kraj.

Týmto projektom sa vytvorí kvalitné prostredie pre oddych a relax študentov počas vyučovania a zároveň prispeje k ich vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Opatrenia by mali škole priniesť aj finančný efekt v podobe ušetrených peňazí z poplatkov za odvádzanie dažďovej vody.

Komentáre