Revitalizácia Verejného cintorína sa do Dušičiek neskončí

KošiceSpravodajstvo

Návštevníci môžu využívať bočné vchody.

V košickej mestskej časti Juh sa vlani v júli začala revitalizácia vstupnej časti a parkoviska Verejného cintorína. Termín odovzdania diela bol stanovený na koniec októbra. Zhotoviteľ stavby, ktorým je spoločnosť Eurobau, však požiadala samosprávu o predĺženie stavebných prác. Zdôvodnila to tým, že revitalizácia sa realizuje za plnej prevádzky cintorína.

Je už dnes evidentné, že Eurobau to nestíha a požiadal nás o predĺženie termínu. V tejto chvíli prebiehajú rokovania a zhodnocujeme, či sú objektívne požiadavky na ďalšie predĺženie termínu zhotovenia stavby, alebo nie. Naším cieľom je, aby táto stavba bola dokončená najneskôr do konca tohto roka. Je to živý proces a mesto Košice musí v prvom rade chrániť svoje majetkové a hospodárske záujmy. Ak chceme, aby tento cintorín bol dokončený, tak musíme veľmi prísne posudzovať to, akým spôsobom postupuje zhotoviteľ. Mesto Košice má povinnosť a vytvára zhotoviteľovi všetky podmienky na to, aby mohol túto stavbu dokončiť,“ reagoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Stavebný ruch okrem iného ovplyvní aj parkovanie či prechod návštevníkov do areálu cintorína. Samospráva na dnešný deň zároveň avizuje zákaz vjazdu áut a vstupu verejnosti cez hlavný vchod, a to najmä z bezpečnostných dôvodov, čo potvrdil aj Tokarčík:

„Chceme upozorniť verejnosť, ktorá by chcela navštíviť Verejný cintorín v stredu 25. októbra, že na parkovisku pred vstupným areálom sa bude asfaltovať, to znamená, že bude sťažený prístup z hlavného vchodu na Verejný cintorín, preto prosíme verejnosť o zhovievavosť a aby využila iné vchody, to znamená, horný vchod zo sídliska Železníky, prípadne, aby využila tiež bočný vchod na Židovský cintorín.“

Vozidlám pohrebnej služby bude umožnený vstup cez Židovský cintorín, ktorý môžu využiť aj chodci. Tí majú k dispozícii aj horný vstup z Užhorodskej ulice. Na mieste sú aj príslušníci mestskej polície, ktorí usmernia vodičov a chodcov.

Komentáre