Rezort školstva predstavil návrh novely zákona o vysokých školách. Univerzity s ním nesúhlasia

SlovenskoSpravodajstvo

O ďalších zmenách sa bude rokovať.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona o vysokých školách. Jej návrh však vyvolal búrlivé reakcie jednotlivých univerzít, ktoré nesúhlasia s politizáciou slovenského vysokého školstva, obmedzovaním jeho autonómie či okliešťovaním akademickej samosprávy. Voči návrhu novely sa ohradila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

„Novela zákona o vysokých školách v takejto podobe hrubým spôsobom zasahuje do autonómie a politickej nezávislosti slovenského akademického prostredia. Novelu vnímame rozporuplne aj kvôli tomu, že nereflektuje na najvypuklejšie problémy slovenského vysokého školstva. Neponúka riešenie problému odlivu mladých ľudí do zahraničia, nerieši systémovo nedostatočné financovanie vysokého školstva. To čo sme čakali, že bude legislatívne a systémovo riešené, v nej absentuje,“ uviedol pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť okrem iného zdôraznil fungovanie správnej rady:

„Diferenciácia vysokých škôl by mohla prispieť k ich efektívnejšiemu financovaniu, k zvýšeniu kvality ich činností a prostredia, čo by sa prejavilo aj na znížení odlivu mozgov do zahraničia. Preto by mohla byť v novele explicitne spomenutá. Ešte by sa mohlo doladiť fungovanie správnej rady. Je potrebné zadefinovať správnu radu takým spôsobom, aby sa nedali jej kompetencie politicky, respektíve inou formou zneužiť v neprospech vysokých škôl a ich samospráv. Akademická samospráva a akademické slobody sú stáročiami potvrdené privilégiá vysokých škôl. Ich strata by znamenala odklon od univerzít, s akými sa stretávame v rámci vyspelejších krajín rurópskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.“

Podobný postoj zaujala aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Anna Polačková:

„Vedenie PU a Akademický senát PU nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách a odmieta ho. Zároveň sa dňa 1. marca 2021 pripojila k vysokým školám, ktoré vstúpili do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl.“

Expertná skupina

Zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl rokovali s vedením rezortu školstva, pričom sa dohodli, že návrh novely zákona sa upraví. Ocenila to aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

„Názor univerzít je veľmi jednoznačný. Zhodujeme sa na tom, že princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií. Snahy politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť nášho vysokoškolského prostredia by nás vrátili niekoľko desaťročí dozadu,“ skonštatovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Rezort školstva zdôraznil, že novela zákona zahŕňa viaceré zásadné zmeny vrátane skrátenia externého štúdia, funkčných miest docentov a profesorov či metodiky financovania univerzít s dôrazom na ich kvalitu a výkon.

„Dohodli sme sa, že tie konštruktívne pripomienky, za ktoré ďakujeme, sa ich pokúsime zohľadniť v ďalšej verzii návrhu, ktorú potom budeme konzultovať s kontaktnou skupinou. Tú nám nominujú reprezentácie vysokých škôl, aby sa dialóg realizoval ďalej, s týmito uisteniami z našej strany a s tým uistením zo strany reprezentácií, že majú záujem o zmeny v slovenskom vysokom školstve,“ dodal štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis.

Komentáre