Rezort školstva vyhlásil 120 miliónovú výzvu pre vysokoškolské konzorciá

SlovenskoSpravodajstvo

Projekty musia odovzdať do konca októbra.

Slovensko už niekoľko rokov zápasí s odlivom mozgov do zahraničia. Jedným z riešení môže byť podľa Ministerstva školstva SR vytváranie konzorcií, ktoré fungujú úspešne napríklad aj vo Francúzsku. Práve spojenie viacerých univerzít a vzájomné odovzdávanie skúseností podporuje najnovšia výzva Plánu obnovy a odolnosti. Podľa ministra školstva Daniela Bútoru však dotácia nie je určená pre súkromné školy:

„Uchádzať sa o túto výzvu budú môcť verejné vysoké školy a štátne vysoké školy. Termín je najneskôr vytvoriť konzorciá do konca marca 2026. Celková výška, ktorá je určená pre túto integráciu je 120 miliónov eur. Dáme to trošku do kontextu, že sme nedávno ohlasovali výzvu na rekonštrukcie do fyzickej infraštruktúry vo výške 53 miliónov eur.“

Konzorciá musia hotové projekty odovzdať do konca októbra. Rezort očakáva, že podporí minimálne dve konzorciá, keďže maximálna výška dotácie je 60 miliónov eur. Zároveň musia konzorciá splniť tri typy aktivít, aby sa vo výzve mohli uchádzať.

„Máme povinné aktivity harmonizácie vnútorného systému kvality, uskutočňovanie študijných programov spoločných, ďalej podpora otvorenosti ako keby vysokých škôl v rámci konzorcia, aby sa umožnilo aj absolvovanie prednášok alebo predmetov v rámci celého konzorcia, takže nielen v rámci jedného študijného programu na jednej univerzite. Takisto združovanie výskumných kapacít, zdieľanie priestorov, laboratórií a samozrejme používanie integrovaných knižných, publikačných a IT systémov,“ uviedol tajomník rezortu Michal Fedák.

Foto
Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl / RÁDIO KOŠICE

Okrem toho si vysoké školy môžu vybrať jednu z voliteľných oblastí. Môžu sa rozhodnúť v rôznych typoch integrácie, obnove infraštruktúry či regionálnej podpory. Konzorciá vytvárajú priestor pre typ vzdelávania, po ktorom je stále väčší dopyt.

„Študenti, ktorí nastúpia na takéto konzorcium dajme tomu o tri roky, budú mať oveľa väčšie možnosti využívania študijných zdrojov, vedeckých výsledkov. Dúfame, že bude oveľa viac programov, ktoré budú interdisciplinárne, čiže skôr pripravujúce pre súčasné obdobie a súčasnú dobu, keď potrebujeme nie vždy úplne len špecifických ľudí vyštudovaných v konkrétnom odbore, ale potrebujeme vnímať prierezovo problematiky výskumné,“ doplnil Fedák.

Vysoké školy sa môžu v projektoch zamerať aj na internáty, ktoré by tak mali mať zdieľané priestory pre všetky zainteresované univerzity. V metropole východu ide o Technickú univerzitu, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre