Rezort zdravotníctva ruší štandardný postup pre dospelé osoby s transsexualizmom

SlovenskoSpravodajstvo

Dôvody podľa neho vyplývajú z praxe.

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že ruší Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Dôvody podľa neho vyplývajú z praxe, a to v štádiu po vykonaní všetkých medicínskych intervencií, ktoré potvrdia diagnózu transsexualizmus a stotožnenie pacienta so želaným pohlavím.

Jedným z dôvodom zrušenia postupu je podľa rezortu skutočnosť, že hoci ide o špecificky vysoko odbornú záležitosť medicínskej úrovne, má aj etický a celospoločenský dosah:

„V tejto súvislosti máme za to, že prijatie štandardu nebolo dostatočne spoločnosti komunikované a zdôvodnené, z čoho vyplývajú množiace sa problémy a podnety jeho implementácie.

Ide podľa neho o existujúce nezrovnalosti v administratívno-technických postupoch, ktoré vedú k administratívnej zmene pohlavia na matrike podľa príslušných právnych noriem v gescii ministerstva vnútra.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Rezort zdôraznil, že tento štandardný postup sa nikdy nevzťahoval na detskú populáciu, bol určený iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

„Je potrebné zdôrazniť, že sa plne stotožňujeme s odborným obsahom tohto štandardného postupu, za ktorým stojí obrovský tím profesionálov s dlhoročnou praxou pri starostlivosti o dospelé osoby s transsexualizmom,“ povedala ministerka Zuzana Dolinková.

Podľa rezortu to potvrdzuje aj stanovisko Európskej psychiatrickej asociácie, ktorá tento štandardný postup hodnotí ako vysoko odborný so zohľadnením najnovších súčasných poznatkov medicínskej praxe.

Ministerstvo zdravotníctva bude iniciovať rokovania s rezortom vnútra. Budú hľadať medzirezortnú koordináciu tak, aby po absolvovaní medicínskej intervencie došlo aj k jeho správnemu legislatívnemu spracovaniu.

 

Zdroj: TASR

Komentáre