Rodičov a budúcich škôlkarov opäť čaká netradičný zápis

KošiceSpravodajstvo

Pre deti, ktoré dovŕšili päť rokov, platí povinnosť predškolského vzdelávania.

Od dnešného dňa začali zápisy detí do 56 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, pričom potrvajú do stredy 5. mája. Konkrétny termín a podmienky podávania žiadostí si určuje každá MŠ. Ako skonštatoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian, samospráva očakáva, že do škôlok sa prihlási približne 1700 detí:

„Rodič alebo iný zákonný zástupca zapíše dieťa do príslušnej MŠ elektronicky alebo doručením vyplnenej žiadosti poštou. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast vrátane údajov o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť je možné priniesť aj osobne, pričom rodičia už od pondelka 3. mája nemusia predkladať pri vstupe do MŠ svoj negatívny test. Z preventívnych dôvodov však radšej odporúčame rodičom budúcich škôlkarov, aby prihlášky podávali inou ako osobnou formou.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Pre deti, ktoré dovŕšili päť rokov, platí povinnosť predškolského vzdelávania. Z tohto dôvodu budú riaditelia pri prijímacom konaní brať do úvahy ich prihlášky a následne budú do tried zaraďovať mladšie deti. O prijatí škôlkarov rozhodnú do 15. júna.

„Na rozdiel od minulosti bude posledný ročník MŠ v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2021 oslávia piate narodeniny. Tie budú prijímané prednostne podľa miesta trvalého bydliska. Od 1. septembra 2021 sa nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť 5-ročné dieťa do MŠ alebo jeho neospravedlnené absencie budú považovať za porušenie právnych predpisov a rodičom za to môže hroziť postih,“ dodal Fabian.

Žiaci a študenti môžu po novom vstupovať do škôl a školských zariadení bez negatívneho COVID testu.

Komentáre