Rodiny v núdzi z Košíc a okolia si vďaka darcom z OZ Dobré srdce pochutia na Štedrej večeri

KošiceZaujímavosti

Kampaň potrvá do 6. januára.

Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého dňa je večera v kruhu najbližších. Viaceré rodiny či slobodné matky s deťmi z Košíc a okolia však pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Niekoľko rokov im pomáha občianske združenie (OZ) Dobré srdce.

„Naše OZ prevádzkujeme dve mamy, ktoré máme každá po tri deti. Toto OZ sme založili práve kvôli tomu, že okolo nás bolo veľmi veľa rodín, slobodných mamičiek, ale aj kompletných rodín, ktoré zápasili s nejakými problémami, so stratou zamestnania alebo s hmotnou núdzou. Hľadali sme spôsob, ako im legálne pomôcť a ako k tejto pomoci pozývať aj ostatných. Preto sme založili toto OZ, a teda funguje už niekoľko rokov. Najväčšou odmenou pre nás je, ak sa rodinka, ktorej pomáhame, posunie a zastabilizuje, čiže vidíme, že po niekoľkých rokoch pomoci a sprevádzania sa má oveľa lepšie, má lepšiu prácu, lepší príjem, stabilnejšie bývanie,“ uviedla pre Košice Online Adriana Čurajová z OZ Dobré srdce, ktoré sa okrem iného venuje mentoringu stredoškolákov:

„Veľmi nám záleží na tom, aby aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mali dobré vzdelanie a to vieme dosiahnuť tak, že ich podporíme v návšteve školy. Práve tento mentoring nám zabezpečuje, aby sa výsledky týchto detí v škole zlepšovali. Stredoškoláci chodia doučovať tieto deti. Na základe dobrých výsledkov v škole a dobrej dochádzky týchto detí im poskytujeme štipendium. Rodina dostane na dieťa mesačný príspevok, nie je to veľa, ale určite každá rodina, ktorá má viacero detí alebo hoci aj jedno, tak pre každú rodinu je to veľkou pomocou. Tento štipendijný program formuje jednak tých stredoškolákov k citliveniu sa k sociálnej téme a jednak pomáhame aj tým rodičom, ktorí chcú tiež a záleží im na tom, aby deti mali lepšie výsledky, a, samozrejme, aj tým deťom, pretože majú starších kamarátov, ktorí im pomáhajú zlepšovať sa ako osobnostiam, aj ako žiakom.“

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Daruj Štedrú večeru

OZ Dobré srdce zabezpečuje pre rodiny aj materiálnu pomoc či zbierky potravín počas celého roka. Čurajová skonštatovala, že počas vianočného obdobia prišli s kampaňou Daruj Štedrú večeru:

„Je to zbierka prevažne finančná, ale, samozrejme, máme spoluprácu aj s reštauráciami, ktoré priamo odnesú navarenú Štedrú večeru do našich rodín. Takisto prijímame stravné lístky, ktoré vieme následne poskytnúť rodinám, aby si vedeli zakúpiť všetko potrebné na Štedrú večeru. Na našej webovej stránke ozdobresrdce.sk je jednoduchý červený klik, ikonka Daruj Štedrú večeru a pár klikmi sa vedia dostať na náš portál a darovať finančné prostriedky. Ak majú inú predstavu, tak na našej webovej stránke sú aj kontaktné údaje, kde nás môžu záujemcovia kontaktovať.“

Približne štyri eurá stačia na to, aby si na Štedrej večeri mohol pochutiť jeden člen domácnosti:

„Prijímame akúkoľvek sumu, či už sú to násobky štyroch, ale kto koľko môže. Každá pomoc je vítaná, pretože rodiny si nemôžu dovoliť to, čo si bežne my dovolíme. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť im tie finančné prostriedky poukázať. Aj keď pôsobíme v Košiciach, tak veľa rodín máme aj mimo Košíc, čiže fyzicky sa k nim nevieme dostať, a preto je finančná pomoc na účet veľmi dobrá, lebo vieme bezhotovostne pomôcť aj tým rodinám, ktoré sú ďalej od nás. Doteraz sme Štedrú večeru zabezpečili pre 150 rodín. Snažíme sa riadiť myšlienkou, že nemôžeme pomôcť všetkým, ale každý môže pomôcť niekomu,“ povedala Čurajová s tým, že kampaň Daruj Štedrú večeru potrvá do 6. januára:

„Všetky peniaze poputujú k rodinám, pretože my to robíme bez nároku na honorár alebo odmenu. Teším sa, že nielen v Košiciach, ale na Slovensku je veľmi veľa takýchto pomáhajúcich organizácií, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi. Je veľmi dôležité, aby darca, ktorý sa rozhodne darovať, aby pozeral na celkový chod danej organizácie, pretože nestačí dať raz za rok Štedrú večeru na stôl niekomu a pomôcť takto jednorazovo, ale tá spolupráca a formácia rodín musí byť dlhodobá a systematická. Je dôležité, aby tá pomoc bola efektívna a konkrétna. To znamená, že organizáciám, ktoré naozaj pomáhajú cielene s nejakými výsledkami, ktoré majú za sebou a pomáhajú rodinám kontinuálne, počas celého roka.“

Komentáre