Rokovanie o mestskom rozpočte prerušujú vynútené pauzy

KošiceSpravodajstvo

Podľa primátora urobil magistrát pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu maximum.

Popoludňajšie pokračovanie 19. mestského zastupiteľstva v Košiciach sa zatiaľ týkalo výhradne rozpočtu. Na úvod si zobral slovo primátor Jaroslav Polaček, ktorý vysvetľoval zmeny v aktuálnej verzii. Podľa jeho slov urobil magistrát pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu maximum.

„Rozpočet zároveň rieši stravovanie seniorov. V tejto chvíli je plus 135-tisíc eur. Malo by nám to vystačiť do konca roka. Napríklad oporný múr na Rastislavovej, to je 100-tisíc eur. Zároveň zo zimnej údržby sme zobrali sumu 300-tisíc eur, na Slaneckú sme pridali 580-tisíc eur. To je presun na prekládku stĺpov elektrického vedenia. Do DPMK musíme ešte pridať 246-tisíc eur. To sú straty za rok 2023,“ vyjadril sa primátor.

Foto
Finančná komisia chce do rozpočtu dlhodobo zapracovať položky, o ktorých mesto tvrdí, že ich už nedokáže do rozpočtu vtesnať / Mesto Košice

Primátor Polaček takisto spomenul, že mesto si musí zobrať úver vo výške milióna eur pre potreby švédskej automobilky. Magistrát, župa i obec Valaliky totiž podpísali so štátom zmluvu, v ktorej sa zaväzujú naplniť požiadavky investora. Podľa námestníka Marcela Gibódu však štát do dnešného dňa financovanie nespresnil:

„Zatiaľ konkrétnu spätnú väzbu nemáme a práve preto, aby tie veci nezastali, tak je tu návrh na to, aby sme to prefinancovali a následne si to refundovali u štátu, ale aby sme mohli ísť ďalej s plánovaním, s projektovaním cyklotrás, rekonštruovaním škôl a pod., potrebujeme mať reálne zahrnuté rozpočtové prostriedky v rozpočte už na tento rok.“

Finančná komisia chce do rozpočtu dlhodobo zapracovať položky, o ktorých mesto tvrdí, že ich už nedokáže do rozpočtu vtesnať. Ide o dofinancovanie športu, kultúry či vyplatenie podielových daní. Jej predseda Roman Matoušek predniesol pozmeňujúci návrh približne 25-minútovým monológom:

„Finančná komisia žiada predkladateľa programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024-2026 o presun na zapracovanie finančných prostriedkov z programu 2: Mesto kultúry a športu, Podprogram 6 z položky „K13 - Košické kultúrne centrá“ o sumu vo výške 200-tisíc eur do Programu 1: Sociálne mesto, Podprogram 1 na položku „Stravovanie dôchodcov - transfer pre MČ“ vo výške 135-tisíc eur a do Programu 2: Mesto kultúry a športu, podprogram 9 na položku „Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.190)“ vo výške 65-tisíc eur.“

Po ňom si zastupiteľstvo odsúhlasilo pol hodinovú prestávku na preštudovanie pozmeňujúceho návrhu. Po ďalšej hodinovej diskusii sa opäť zasadnutie prerušilo na viac ako hodinu, pretože starostovia sa museli presunúť na rokovanie Kooperačnej rady pre územný a mestský rozvoj. Tá má na starosti eurofondové projekty pre mestské časti. Zastupiteľstvo zároveň odsúdilo útok na premiéra a násilie v akejkoľvek forme.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE


 

Komentáre