Rózsa utca (Rooseveltova) ulica na starej pohľadnici

KošiceHistoricKE

V našej zbierke pohľadníc a fotografií sa nachádza i tento raritný pohľad na dnešnú Rooseveltovú ulicu z východnej strany. Táto ulica sa začala rozrastať po zbúraní mestských hradieb začiatkom 19. storočia. V západnej časti ulice stál pôvodne najväčší košický bastión, zvaný Bethlenov, ktorý definitívne asanovali v roku 1819. Následne sa objavujú na jeho mieste prvé meštianske domy a začína sa formovať nová ulica. V 30. rokoch 19. storočia sa už aj na južnej strane tejto ulice vytvára zástavba a na starých mapách z tejto dekády sa už objavuje jej meno Rosengasse, maďarsky Rózsa utca (v preklade Ružová ulica).

Foto
Rózsa utca na pohľadnici  / HistoricKE

Fotografia je z roku 1900 a bola vyhotovená z rohu dnešných ulíc Bottova a Rooseveltova. Na severnej strane (vpravo) môžeme sledovať, aké boli pôvodné rohové domy s dnešnou Krmanovou ulicou (č. 6 a č. 8). Obe boli jednoposchodové a ďalšie podlažie bolo pristavané neskôr. Na južnej strane (ľavá strana) sú prvé dva domy (č. 7 a č. 5) postavené v eklektickom štýle na sklonku 19. storočia. Obom domom hrozila asanácia, ale našťastie k nej nedošlo. Môžeme pozorovať, že ďalšie parcely smerom k Hlavnej sú ešte nezastavané. Chýba tam dom dávnejšie známy ako Zehlerov dom, ktorý je dnes sídlom košického DPMK a tiež i budova niekdajšieho židovského kasína, ktorá bola postavená v roku 1910.

Foto
Rosen gasse na Ottovom pláne Košíc z roku 1941  / J. Bauer

Názov tejto ulice sa menil začiatkom 20. storočia, čo súviselo so slávnostným prenesením pozostatkov Františka II. Rákócziho do krypty Dómu sv. Alžbety (rok 1906). Ulicu vtedy pomenovali po hlavnom generálovi povstaleckých vojsk Františka II. Rákócziho Miklósovi Bercsényim, Gróf Bercsényi Miklós utca. Tento názov pretrval aj počas prvej ČSR v slovenskej podobe Bercsényiho ulica a maďarská podoba sa vrátila v rokoch 1939 – 1945. Až po druhej svetovej vojne ulica bola pomenovaná po americkom prezidentovi Rooseveltovi.

Franklin Delano Roosevelt bol 32. prezident Spojených štátov, pôsobil v rokoch 1933 – 1945 a ako jediný prezident bol vo svojej funkcii štyri volebné obdobia. Zaujímavosťou je, že ulica dlho niesla skomoleninu jeho mena. Najprv ako Roosveltová a v 60. rokoch ako Roosweltova. Chyba bola napravená až v 70. rokoch a odvtedy nesie názov Rooseveltova. Ulica je dnes 281 metrov dlhá a 19 – 20 metrov široká.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre