S kyberšikanou sa stretlo viac ako 86 percent mladých ľudí v Prešovskom kraji

VýchodSpravodajstvo

Na prieskume Centra pre podporu neformálneho vzdelávania sa zúčastnilo vyše 1 200 študentov.

Až 86 percent mladých ľudí v Prešovskom kraji sa už stretlo s kyberšikanou. Vyplýva to z výsledkov prieskumu zameraného na využívanie internetu a sociálnych sietí mládežou, riziká a ohrozenia spojené s ich využívaním, ako aj na kritické myslenie a overovanie informácií, s ktorými sa mladí ľudia na internete stretávajú. Na prieskume sa zúčastnilo 1 219 žiakov základných a stredných škôl z Prešovského kraja.

Výsledky prieskumu boli prezentované na konferencii (Ne)bezpečne v sieti, organizovanej Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania. Ako uviedol člen združenia Ľuboš Marcinek, v prípade kyberšikany, teda opakovaného a zámerného správania sa, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať a ponižovať iných na internete, účastníci prieskumu uviedli, že išlo najmä o zdieľanie ponižujúcich fotografií, zneužitie cudzieho účtu, verbálne útoky alebo použitie cudzej identity.

Približne dve tretiny opýtaných zároveň uviedli, že ak sa stretnú s takouto situáciou, neurobia nič a situáciu neriešia. Menej ako štvrtina uviedla, že situáciu nahlási a takmer desatina by vstúpila do konfrontácie. Každý tretí respondent prieskumu sa už niekedy stal obeťou nenávistných prejavov v online prostredí. Štvrtina chlapcov a desatina dievčat sa priznali k tomu, že sa na internete správali negatívne voči nejakej skupine alebo jednotlivcom.

Foto
ilustračné foto / TASR

Z ďalších otázok vyplynulo, že ako najčastejšiu aktivitu, ktorú robia mládežníci na internete, uviedli chatovanie a sledovanie videí. Takmer všetci respondenti prieskumu uviedli, že poznajú riziká a ohrozenia spojené s používaním internetu, ale až štvrtina z nich to neberie pri jeho používaní do úvahy. Z uvedeného prieskumu tiež vychádza, že 42 percent mladých ľudí nepozná pojem kritické myslenie alebo ho nikdy nepočulo. Viac ako 90 percent opýtaných uviedlo, že sa stretlo s falošnými a zavádzajúcimi informáciami na internete, najčastejšie to boli informácie na sociálnych sieťach, nasledujú náhodné a málo známe portály.

Overovanie a prehodnocovanie informácií riešia mladí ľudia primárne hľadaním ďalších článkov o danej téme a diskusiami s kamarátmi. Ako upozornil Marcinek, v dobe veľkého množstva informácií je potrebné rozvíjať u mladých ľuďoch kritické myslenie, aby dokázali odolávať rôznym formám neznášanlivosti a extrémizmu nielen vo virtuálnom svete. „Vedieť analyzovať, hodnotiť a triediť informácie, kriticky posúdiť prezentované výstupy, odlišovať dôveryhodné fakty od poloprávd a klamstiev je pre mladého človeka v dnešnom hektickom čase kľúčová kompetencia pre jeho ďalší osobný i profesionálny rozvoj,“ uviedol.

 

Zdroj: SITA

Komentáre