Samosprávy sa pripravujú na zabezpečenie zberu a vývozu kuchynského odpadu

VýchodSpravodajstvo

Niektoré východoslovenské mestá už s tým začali.

Košičania v centre mesta môžu odpad vyhodiť do klasických košov s čiernymi vrecami. Mnohí tam vhadzujú aj tie zložky, ktoré by sa mohli separovať.

„Na Hlavnej ulici a v blízkom okolí sa nachádza približne 400 nádob na drobný uličný odpad. Tieto nádoby neslúžia na komunálny odpad. Nádoby na separovaný komunálny odpad sa nachádzajú v priľahlých uliciach,“ skonštatoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Otázkou je, či Košičania majú záujem separovať odpad do takej miery, že ho vyhodia do košov na to určených.

Od začiatku júla pribudne samosprávam nová povinnosť, a to zber a vývoz kuchynského odpadu. Metropola východu a hlavné mesto však majú výnimku do konca budúceho roka, a to z dôvodu energetického zhodnotenia tohto odpadu. Vďaka tomu by sa mohlo v Košiciach vyrobiť teplo pre približne 2400 domácností.

„Spôsob zabezpečenia tejto novej povinnosti nemáme zatiaľ jednoznačne určený. Podstatným nie je iba nákup, rozmiestnenie a cyklus odvozu zberných nádob, ale aj konečné spracovanie odpadu a uplatnenie získaného produktu,“ povedala Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice s tým, že samospráva avizuje, že chce verejnosť o ďalších krokoch už čoskoro informovať.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Mestá museli adresovať projektové dokumentácie spolu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na rezort životného prostredia. Michalovce ho odoslali ešte vlani v auguste, no doposiaľ nevedia, či boli úspešné. Aj napriek tomu sa na zber pripravujú. Domácnosti dostanú 10-litrové košíky s kompostovateľným vreckom a odpad budú vhadzovať do hnedých nádob, ktoré chce mesto vyprázdňovať raz týždenne. Na Topolianskej, Močarianskej, Vrboveckej a Kapušianskej ulici si budú ľudia zhodnocovať kuchynský odpad sami prostredníctvom kompostérov. Humenčania začali so zberom v januári, čo pre Rádio Košice potvrdila Veronika Lattová z tamojšieho mestského úradu:

„Na Sídlisku III sa odštartoval pilotný projekt – a pre domácnosti sa zabezpečili košíky a kompostovateľné vrecká, na odpadových stojiskách pribudli nádoby na bioodpad. V mesiacoch jún až júl príde na rad Sídlisko Pod Sokolejom a postupne aj ďalšie sídliská, kde sa bude zber kuchynského odpadu realizovať.“

Ako uviedla hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová, zber odštartovali minulý týždeň:

„Samospráva vysúťažila 104 kusov 120-litrových nádob na ukladanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktoré boli umiestňované do novovybudovaných kontajnerových stojísk na sídliskách.“

Vývoz realizujú každý utorok a piatok. Radnica má zmluvne zabezpečenú aj jeho likvidáciu.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre