Schvaľovanie rozpočtu mestských častí komplikujú podielové dane

KošiceSpravodajstvo

Poslanci zastupiteľstiev skladali sľuby.

Včera (23.11.) sa uskutočnilo ustanovujúce zastupiteľstvo v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Sľub zložilo spolu so starostom jedenásť poslancov z dvanástich. Okrem toho sa schválili členovia miestnej rady i odborných komisií.

„Cieľom je, že sa chceme stretnúť s poslaneckým zborom a pripraviť nástrel rozpočtu, aj keď vieme, že mesto Košice nemá ešte rozpočet stále pripravený. Dôvodom je, že nemá jasno v podielových daniach, ktoré má dostať na občana od štátu. Budeme vychádzať asi pravdepodobne z čísel z minulého roku, ale rozpočet schváliť musíme. Ak by sme neschválili rozpočet a potom ho menili, tak by sme išli na jednu dvanástinu bežných výdavkov tohto úradu. To znamená, že by sme mohli kúriť a svietiť, nič viac,“ uviedol starosta MČ Miloš Ihnát.

Foto
Ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutočnilo aj na Sídlisku KVP  / facebook.com/MESTSKACASTKVP

V utorok (22. 11.) skladali sľuby poslanci spolu so starostom aj na Sídlisku KVP. Mená predsedov jednotlivých komisií oznámil starosta Ladislav Lörinc:

„Po dohode so všetkými poslancami sa zriaďuje, tak ako bolo zvykom, finančná komisia, kde je návrh na predsedu – Roman Matoušek, sociálna a zdravotná komisia – poslankyňa Iveta Adamčíková, komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - Marián Koszoru, komisia kultúry, športu a mládeže – Marián Horenský, komisia verejného poriadku - Lukáš Boritáš.“

Všetky ustanovujúce zastupiteľstvá do orgánov samosprávy obcí sa musia uskutočniť najneskôr v pondelok 28. novembra.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre