Šesť miliónov Židov sa stali obeťami holokaustu. Desaťtisíce z nich pochádzali z okolia Košíc

KošiceSpravodajstvo

Nariadenia a opatrenia Židovského kódexu vyvrcholili fyzickým transportom ľudí.

V pondelok 27. januára si pripomenieme Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý je pamiatkou utrpenia šiestich miliónov židovských obetí holokaustu. Desiatky tisíc z nich pochádzali aj z okolia metropoly východu. „Situácia z pohľadu Košíc je špecifická, lebo Košice po Viedenskej arbitráži boli odtrhnuté z Československej republiky. Situácia košických Židov v porovnaní s ostatným územím dnešného Slovenska bola trochu odlišná, a to v tom, že tie prvé transporty, kedy židovské obyvateľstvo bolo vyvážané z ich miesta pobytu, nastalo oveľa neskôr než to bolo v prípade Slovenska. Keď rozprávame o transportovaní Židov do koncentračných táborov, tak to nastalo 16. mája 1944, kedy košickí obyvatelia židovského pôvodu boli transportovaní,“ uviedol historik z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Henrich Hrehor.

Foto
Koncentračný tábor Auschwitz Birkenau / TASR

Po prijatí Židovského kódexu v septembri v roku 1941 boli Židia kompletne vylúčení zo spoločenského života a spolu s tým im boli odobraté aj všetky práva, čo potvrdil aj Hrehor: „Bolo im zakázané pôsobiť v akýchkoľvek funkciách, v štátnych podnikoch, ale aj vo verejnoprávnom sektore. Židia vo veku od 16 do 60 rokov boli povinní konať práce, ktoré im prikázalo ministerstvo vnútra. Židovské obyvateľstvo muselo byť označené takzvanou židovskou hviezdou. Nemohli riadiť motorové vozidlá, nemohli si urobiť vodičský preukaz. Počas týchto opatrení, ktoré boli ešte iba prijaté na území Slovenska až do toho samotného transportu, veľmi trpeli aj deti. Nemohli navštevovať školu, rodičia nemohli chodiť do práce, čiže životný štandard, ktorý mali, sa úplne narušil a boli izolovaní.“

Všetky nariadenia a opatrenia Židovského kódexu nakoniec vyvrcholili fyzickým transportom Židov z nášho územia. „Okolo 15-tisíc ľudí, ktorí žili na území mesta Košice, bolo transportovaných. Košice z pohľadu štatistických čísel a ukazovateľov tým, že sa tu nachádzala aj železničná stanica, ktorá bola miestom, kde jednotlivé transporty prichádzali z Maďarska a transportovali maďarských Židov do koncentračného tábora, tak sa predpokladá, že okolo 400-tisíc ľudí prešlo cez územie Košíc. Židovské etnikum bolo transportované do koncentračných táborov vo vagónoch, ktoré slúžili predtým na prepravu dobytka a veľké množstvo ľudí neprežilo ani ten samotný transport,“ dodal Hrehor.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre