Sever bude hospodáriť s takmer dvomi miliónmi eur

KošiceSpravodajstvo

Poslanci nepodporili návrh výstavby obytného domu na Lomnickej ulici.

V mestskej časti Košice – Sever sa včera (24.2.) uskutočnilo v poradí ôsme miestne zastupiteľstvo. Súčasťou programu bolo aj schvaľovanie programového rozpočtu na roky 2020 – 2022. „Samozrejme, tento rozpočet bol predtým prerokovaný v jednotlivých komisiách, prešiel miestnou radou, takže bez nejakých zásadných zmien bol prijatý, odsúhlasený. Sme spokojní s tým, nie je to veľmi rozvojový rozpočet, ale máme prvý rozpočet na nejaký odraz. Očakávame ešte výstupy z mestského zastupiteľstva, ako bol pozmeňujúcimi návrhmi upravený rozpočet a toto budeme potom komponovať do úpravy rozpočtu v apríli,“ uviedol starosta Severu František Ténai.

Mestská časť bude v tomto roku hospodáriť s takmer dvomi miliónmi eur bez akéhokoľvek zisku, nakoľko sa príjmy a výdaje mestskej časti zhodujú, čo potvrdil aj Ténai: „Dá sa sústrediť na nejaké rozvojové veci, parkoviská, úpravu zelene, možno nejaké venčovisko, možno doplníme detské ihriská. Minulý rok sme sa sústredili hlavne na detské ihriská. Dosť výrazne sa nám obnovuje obyvateľstvo mestskej časti, takže potrebujeme plniť požiadavky mladých rodín a riešiť veci na úrovni 21. storočia.“  

Prioritou mestskej časti nie je jeden veľký projekt. Ako dodal Ténai, Sever má v pláne realizovať niekoľko malých projektov spojených s rekonštrukciou a modernizáciou, pretože väčšina budov bola postavená v druhej polovici minulého storočia: „Máme množstvo menších projektov, pretože Sever je jedna z najstarších lokalít. Väčšina mestskej časti bola postavená v 60. – 70. rokoch minulého storočia, to znamená, potrebujeme veľa vecí obnovovať, modernizovať, práve preto veľké množstvo malých projektov, realizácií a postupná obnova a revitalizácia.“

Foto
Miestny úrad Košice - Sever / TV KOŠICE

Poslanci nepodporili návrh výstavby obytného domu na Lomnickej ulici. Podľa slov obyvateľov by bol nový blok natlačený medzi pôvodné paneláky. „Je plánovaná výstavba bytového domu na mieste bývalej kotolne, ktorá tam špatí a je potrebné s tým niečo robiť. Zásadný problém ale vidím v úplne niečom inom. Možno je to veľkosť budovy a umiestnenie prístupových komunikácií a parkovacích miest s tým spojených. Ak by sa zrealizovala výstavba tohto domu, je tam zhruba päť, šesť miest ohrozených, takže by opadli. Plus plánované parkovacie miesta pre byty, ktoré by tam mali vzniknúť, a to je dokopy asi osemnásť ďalších parkovacích miest,“ povedal nespokojný obyvateľ z Lomnickej ulice Vlastimil.

Najväčší problém v súvislosti s výstavbou však obyvatelia vidia v lokalite, kde sa majú dané stavby nachádzať. Aj keď by nové parkovacie miesta niektorí obyvatelia prijali, nechcú ich na úkor mestskej zelene. „Miesto tam nie je, to si musíme povedať. V skutočnosti, keby sa to dalo zrealizovať, tak sa to môže urobiť len na základe úberu mestskej zelene. Moja pripomienka bola, že čo tak rozmýšľať aj trošku z inej strany, prístupu ulice od cesty, kde sú už kruhové garáže. Okrem iného je tam ešte problém, ktorý súvisí s celou tou zónou. Je tam plánovaná stavba ďalších parkovacích miest, ktoré by ubrali zeleň, a tak sa z oblasti s normálnym priestorom pre živobytie stane jedna betónová zóna,“ doplnil Vlastimil. Miestni poslanci sa budú ešte týmto problémom zaoberať, nakoľko v danej lokalite registrujú nedostatok bytových jednotiek a parkovacích miest.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre