Sídlisko KVP má viacero rozpracovaných projektov, na nové si však bude musieť počkať

KošiceSpravodajstvo

Čo čaká mestskú časť v najbližšom období?

Starosta košického Sídliska KVP Ladislav Lörinc zasadol do úradu mestskej časti aj v ďalšom volebnom období, no pribudla mu aj funkcia vicežupana. Ďalšími podpredsedami Košického samosprávneho kraja (KSK) sú Dušan Tomaško a Karol Pataky. Ako pre Rádio Košice potvrdil Lörinc, regionálne veci sú tak rozdelené medzi všetkých štyroch štatutárov vrátane predsedu KSK Rastislava Trnku. Starostu sme sa opýtali, či a ako ovplyvňujú pracovné povinnosti vicežupana fungovanie štvrtej najväčšej mestskej časti Košíc:

Som tu trošku menej fyzicky, ale na druhej strane, má to prínos pre mestskú časť, že som pri diskusiách, pri ktorých by som ako starosta nebol. Lebo ako starosta nie som zaujímavý, ale ako podpredseda, keď idem v zastúpení predsedu, tak som bol napríklad účastný pri Volve, bol som naposledy pri vyjednávaniach s pánom premiérom, kde sa riešili aj veci týkajúce sa ZMOS-u a obcí na Slovensku, a tým pádom už som mal informácie, že bude Fast care, že bude Fast care 2 a že ako vláda sa snaží pomôcť obciam. Bol som na eurofondových rôznych aktivitách, kde boli ministri a oznamovali, aké rôzne výzvy budú. Tým pádom, viem tieto informácie preniesť na mestskú časť a viem mojim zamestnancom povedať, že chystá sa výzva na ekologické veci, pripravme si veci, aby sme boli pripravení.“

Viaceré projekty sa za uplynulé mesiace podarilo ukončiť. Lörinc dodal, že pomohli s nimi obyvatelia aj sponzori:

„Z participatívneho rozpočtu sme osadili defibrilátory, plus budeme upravovať cestičku pri Zlatej podkove, spoločne s Wall design a Máriom Bihárym sme obnovili plochy na Starozagorskej, kde vzniklo nové basketbalové ihrisko, ktoré bude doplnené ešte mobiliárom a na oplotenie budeme žiadať peniaze cez nejaké fondy. Podali sme ďalších päť projektov o externé financovanie, väčšinou na rekonštrukciu detských ihrísk a športovísk. Mestská časť z envirofondu získala dotáciu na nákup zametacieho vozidla a sľubujeme si od toho lepšiu čistotu a zvýšenú starostlivosť o verejné priestory na Sídlisku KVP, keďže vnímame to, že ľudia si vyžadujú čisté prostredie.“

Foto
Ladislav Lörinc je zároveň aj mestským poslancom  / Mesto Košice

Čo však v aktuálnom období rezonuje na Sídlisku KVP najviac, je projekt skateparku pod mostom Moskovská. Opakované verejné obstarávanie bolo ukončené minulý týždeň. Mestská časť však v hodnotení projektov vo Fonde na podporu športu s predloženým návrhom neuspela. Projekt skateparku sa bude realizovať v tomto roku v prvej etape, pretože naň získali grant 190-tisíc eur od Terra Incognita. Lörinc v rozhovore v uplynulých týždňoch opísal, ako by mala vyzerať druhá etapa, aj to, čo by sa stalo v prípade, že by nedostali peniaze z Fondu na podporu športu:

„Ak by sme neboli úspešní, tak tohto roku by sme spravili základovú dosku, čiže všetky betonárske práce a povrchy a budúci rok na jar by sme pokračovali dokončením všetkých prvkov, ktoré tam sú – či už mobiliár, prekážky, koše, workout a tak ďalej, všetko, čo vidíte na vizualizácii. Ten proces prebieha, tie vyjadrenia, ktoré boli od anonyma nie sú pravdivé a vie to potvrdiť aj firma, ktorú sme si najali na verejné obstarávanie. My sme ako metská časť v zmysle zákona nekomunikovali s potencionálnymi účastníkmi, s tými komunikuje vyslovene len firma. Ten, kto pozná priebeh verejného obstarávania, vie si tieto informácie overiť a že to, čo tvrdil anonym, nie je pravda.“

Foto
Lörinc je starostom KVP druhé volebné obdobie  / facebook.com/MESTSKACASTKVP

Rozbehnuté sú však aj ďalšie projekty, medzi nimi aj rekonštrukcia vnútrobloku Jasuschova – Bauerova. Aj tam ale nastali komplikácie. Mestská časť na opravu získala peniaze z IROP-u a po úspešnej výzve odovzdala stavenisko mestu, ktoré je zodpovedné za rekonštrukciu vnútroblokov. Podľa starostu však práce nezačali načas, zvyšuje sa tak riziko, že sa nestihnú dokončiť od konca tohto roka:

„Z našej strany, keď sme si skontrolovali, že o čo fyzicky ide, tak tam boli nezrovnalosti, že je v projekte potrebné o 16 metrov viac obrubníka alebo údajne našli v projekte viac betónu, ako bolo rozpočtované s tým, že v rozpočte sa tvrdí, že je tam 15 centimetrov, oni vraj našli 20. Tvrdia, že odniesli 100 ton betónu naviac, čo pre laika znie ako obrovské množstvo, v realite ide o 4000 eur, čiže opäť pri 400-tisícovom projekte je údajne ako keby to, čo mesto tvrdilo, a podľa mňa úmyselne klamali, projekt zlý.“

Starosta ďalej vysvetlil, že projekt nebol nastavený zle a projektant do dvoch dní opravil nezrovnalosti, ktoré tak nebudú mať vplyv na dokončenie prác:

„Preto tvrdíme, že mesto v tomto klame, že firma to nestíhala, nedokončí to do siedmeho mesiaca tak, ako je deklarované aj na tabuli. Teraz máme nový termín – 31. august, čo je ešte stále dobrý termín, lebo mesto má priestor na to, aby ukončilo projekt a neprepadli peniaze z Európskej únie, ale v prípade, že sa to bude naťahovať, je tam to riziko, na to riziko sme upozornili. Ale opätovne odmietam, že teraz šírime poplašné správy alebo klamstvá. Jednoducho sme ako projektoví manažéri podpísali riziko, ktoré je relevantné a ktoré je reálne. To, ako mesto reagovalo, bola taká skôr hysterická reakcia.“

Mesto sa pre Rádio Košice vyjadrilo, že v zmysle dohodnutých podmienok vyzvalo zhotoviteľa, aby si plnil svoje zmluvné záväzky voči radnici. V najbližších dňoch má spoločnosť Eurobau informovať o konkrétnych riešeniach na stavbách, ktoré sa zaviazali realizovať. Na základe toho mesto rozhodne o ďalšom postupe, prípadne príjme adekvátne opatrenia. Lörinc jedným dychom dodáva, že keďže sa samosprávy musia popasovať s výrazným zdražovaním, tento rok sa dokončia len tie projekty, ktoré sa začali v minulosti:

„Ide o projekt zelenej strechy miestneho úradu, ktorý máme financovaný z externých zdrojov a päťpercentné spolufinancovanie, detské ihriská, ktoré sme vyhrali a tam nemáme spolufinancovania, potom skatepark pod mostom, ktorý sme spomínali v hodnote 500-tisíc eur a tiež dúfame vo viaczdrojové financovanie. Chystáme takisto aj výmenu prístreškov MHD, na ktorých výmenu už dlhé mesiace čakáme, ale už sú vyrobené a čakáme iba na montáž a veľmi radi by sme sa pohli aj s projektom fontány medzi ulicami Bauerova a Zombova. Ten očakávame, že dostane stavebné povolenie po troch mesiacoch našej práce už teraz v júli, a to je projekt za 3,5 milióna eur, na ktorý budeme žiadať externé financovanie.“

V hre sú v blízkej budúcnosti aj polopodzemné kontajnery, pokračuje sa aj v rekonštrukcii ciest a chodníkov, no Lörinc popísal viaceré problémy, ktoré hýbu mestskou časťou dlhšiu dobu:

„Je to zlé rozdelenie kompetencií a podfinancovanie, lebo mestské časti Košíc sú najchudobnejšie obce na Slovensku celkovo, a tým, že nemáme dosah na niektoré veci ako verejné osvetlenie, parkovanie a odpady, tam sme závislí stopercentne od mesta a na úrovni mesta sa veci nehýbu tak rýchlo, ako by sme si predstavovali. Ďalej si myslím, že nám tu chýba aj nejaký priestor, kde by sme vedeli združovať komunitu, v obciach je to známe ako kultúrny dom, my nemáme žiadnu sálu, kde vieme robiť podujatia. Treťou vecou je, že máme veľmi zastaralé verejné priestory a mne záleží na tom, aby verejné priestory vyzerali nejako k svetu, lebo som pochodil zahraničie a odtiaľ čerpám inšpiráciu a veľkú motiváciu, ale, bohužiaľ, s naším financovaním nedokážeme robiť obrovské projekty na zmenu verejného priestranstva, preto sa snažíme aplikovať do našej práce drobné aktivity.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre