Sídlisko Ťahanovce mení spôsob komunikácie s verejnosťou

KošiceSpravodajstvo

Diskutabilné bolo zloženie redakčnej rady miestnych novín.

Poslanci mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce sa intenzívne zaoberajú spôsobom komunikácie samosprávy s verejnosťou. Na nedávnom zastupiteľstve schválili zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti. „Finálna verzia zásad Ťahanovského poslaneckého klubu vznikla aj po pripomienkach pani prednostky a pána starostu a takisto aj po pripomienkach kolegov, ktoré nám boli doručené. Takže tieto zásady by mali byť konsenzom všetkých poslancov aj starostu. Pani prednostke prekážalo v tých pôvodných zásadách nami pripravených, že redaktorom bola osoba mimo zamestnancov miestneho úradu, to sme pozmenili na základe jej pripomienok,“ uviedla pre Košice Online predsedníčka Ťahanovského poslaneckého klubu Zuzana Slivenská.

Foto
Sídlisko Ťahanovce / facebook.com/www.sidliskotahanovce.sk/

Ako povedal starosta Sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát, za spôsob komunikácie a obsah zverejňovaných informácií je zodpovedné vedenie mestskej časti: „My nie sme voči zásadám informovanosti. Sme za to, aby určitý poriadok, samozrejme, aj v informovanosti bol. Za web bude zodpovedný starosta mestskej časti ako štatutár, lebo to, čo ide von občanom v informovanosti, tak za to je plne zodpovedný starosta mestskej časti a nie Ťahanovský poslanecký klub. Ďalej, čo sa týka Facebooku, rovnako to isté. Čo sa týka Ťahanovských novín, navrhovali sme zloženie redakčnej rady tak, aby aj Ťahanovský poslanecký klub tam mal zastúpenie.“

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre