Široké sa môže pochváliť vlastným šarišsko-slovenským slovníkom

VýchodZaujímavosti

Obyvatelia napríklad používajú iné pomenovania ovocia a zeleniny.

Obec Široké má už niekoľko rokov vlastný šarišsko-slovenský slovník, v ktorom sú zozbierané nárečové slová používané obyvateľmi. Samospráva vydala túto publikáciu v roku 2010 pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky. Jej autorom je rodák František Neupauer, ktorý ho zostavil spolu s ďalšími tromi spoluautormi. V Miestopisnom slovníku Široké v časoch gazdovania sú pôvodné názvy a výrazy, ktoré sa používali ešte v období, keď sa hospodárilo na pôde.

„V slovníku je možné nájsť hlavne výrazy, ktoré sa kedysi používali, ako napríklad názvy nástrojov, niektorých úkonov, ale, samozrejme, sú tam obsiahnuté aj bežné slová, ktoré sa používali v širockom dialekte a niektoré sa používajú dodnes. Pre lepšie pochopenie hlavne mladým generáciám sú niektoré slová doplnené aj fotografiami a, samozrejme, k takmer všetkým je aj výklad o čo vlastne ide,“ uviedol starosta obce Široké Stanislav Bartoš.

Foto
Miestopisny slovník Široké v časoch gazdovania  / TASR

Obyvatelia v nárečí používajú dvojhlásku ie, a to aj napriek tomu, že Široké je šarišská obec. „Bežne sa v šarištine dvojhláska ie nepoužíva. Napríklad v šarištine sa povie písek, pírko, pisňička a my používame piesek, pierko, piesňička. S cieľom priblížiť dnešnému čitateľovi o čo ide, je tam napríklad slovo krosna. Je to zariadenie na tkanie domácich kobercov, ktoré sa už v súčasnosti veľmi nepoužíva. Potom napríklad slovo skrempni, čiže po slovensky mrzutý a rôzne ďalšie, ktoré je veľmi ťažko spájať s ich skutočným významom,“ dodal Bartoš.

Ďalším špecifikom je, že v obci majú iné pomenovania ovocia a zeleniny, čo potvrdil aj Bartoš: „Napríklad, u nás sa povie murna, v šarištine marchef, v slovenčine mrkva a v susednej obci Víťaz morna. Takýchto slov je tam nespočetne veľa, lebo obec od obce, dedina od dediny mali svoje nárečia. My sme na hranici Šariša a Spiša a máme slová použité tak zo spišského nárečia, ako aj zo šarišského nárečia. Naša oblasť asi piatich obcí je špecifická v rámci šarišsko-spišského regiónu.“

Slovník už nie je k dispozícii, ale obec jeho dotlač neplánuje. „Bol vydaný v náklade 800 kusov. Každá domácnosť v obci dostala jeden výtlačok zadarmo, ostatné boli ponúknuté do predaja. V oblasti filatelie alebo numizmatiky ide o vzácnosť nielen podľa toho, aké je to vyhotovenie, ale aj podľa množstva exemplárov na trhu. Možnože tento miestopisný slovník je zaujímavý nielen témou, spracovaním, ale aj tým, že bol vydaný v obmedzenom množstve a kto ho v súčasnosti vlastní, tak má svojím spôsobom jeden z knižných klenotov na Slovensku,“ uzavrel Bartoš.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre