Škola v Sečovciach uhrádzala vyššie nájomné. Kontrola zistila nehospodárnosť za 1,8 milióna eur

VýchodSpravodajstvo

Hlavný kontrolór bude vypovedať na NAKA.

Kontrola Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (KSK) potvrdila, že elokované pracovisko školy v Sečovciach v rokoch 2013 až 2018 nehospodárne vynaložilo finančné prostriedky vo výške viac ako 1,8 milióna eur. Škola takýmto spôsobom porušila zákon pri použití verejných prostriedkov, keďže uhrádzala vyššie ako obvyklé nájomné. Zároveň došlo k neoprávnenej úhrade dane z pridanej hodnoty v sume vyše 356-tisíc eur prenajímateľovi, keďže nájom nehnuteľnosti bol oslobodený od DPH. Kontrola, ktorú požadovali košickí krajskí poslanci, zistila aj ďalšie pochybenia a nedodržanie hospodárnosti. Pracovisko Spojenej školy v Dobšinej uhrádzalo prevádzkové náklady paušálnou sumou, vypočítanou podľa prenajatej plochy a nie podľa doloženej spotreby energií.

Ako dnes (24.6.) uviedol hlavný kontrolór KSK Ľubomír Hudák, nájomná zmluva bola podpísaná bez schválenia v krajskom zastupiteľstve a prenajímateľ si nesplnil zákonnú povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora: „Faktúry za nájomné neboli zverejňované v zmysle infozákona na webstránke, ďalší nedostatok bol, že finančné výkazy o plnení rozpočtu boli skresľované.“

Foto
Krajskí poslanci rokovali aj o elokovanom pracovisku Spojenej školy v Sečovciach / TASR

V minulosti nefungoval vnútorný systém kontroly, pričom nebol podaný podnet, ktorý by upozornil príslušné orgány na nehospodárnosť. Oznámenie o porušení finančnej disciplíny po kontrole dal Hudák na Úrad vládneho auditu. Zároveň o tomto prípade bola informovaná aj polícia v Trebišove. Hudák bude zajtra (25.6.) vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre.

Finančná kontrola Úradu KSK už v minulosti potvrdila nehospodárnosť a porušenia zákona v kauze vysokého nájomného. Predseda KSK Rastislav Trnka v septembri 2018 odvolal riaditeľku Spojenej školy v Dobšinej Alicu Krivanskú. V novembri sa elokované pracovisko v Sečovciach presťahovalo do nových priestorov s ročnou úsporou na nájomnom takmer 870-tisíc eur. Už od septembra pritom došlo k zastaveniu platieb za nájomné v pôvodných priestoroch.

Kontrola sa zároveň zrealizovala na ďalších štrnástich stredných, väčšinou odborných školách v správe KSK. Týkala sa podozrení pri zákazkách na projektové zámery a žiadosti o čerpanie eurofondov. Kontrola zistila rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní, ktoré mohli mať vplyv na jeho výsledok a zároveň mohli ovplyvniť alebo obmedziť riadnu hospodársku súťaž.

Na kauzu v novembri 2017 upozornila nezaradená poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Zimenová. Trnka predložil potvrdenie o prevzatí originálov dokladov v roku 2016 zo Spojenej školy Dobšiná s tým, že ho podpísal vedúci kontrolnej skupiny z útvaru hlavného kontrolóra KSK. Podľa neho išlo aj o faktúry za jún 2016, ktoré sa týkali sporného nájomného, takže útvar mal disponovať takýmito dokladmi.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre