Školy sa môžu zapojiť do programu, ktorý má podporiť zdravé stravovacie návyky

KošiceSpravodajstvo

Školský program pre ovocie, zeleninu a mlieko má za cieľ podporiť pestovanie zdravých stravovacích návykov u detí.

Základné aj stredné školy na celom Slovensku majú už len dva týždne na to, aby sa zapojili do programu o zdravých desiatach. Školský program pre ovocie, zeleninu a mlieko má za cieľ podporiť pestovanie zdravých stravovacích návykov u detí. Tiež chceme zvýšiť podiel týchto zdravých potravín. Školy môžu žiadosti o pridelenie týchto financií na školský program predkladať do 30. septembra tohto roku.

Rezort vyčlenil pre tento školský rok okolo 6 miliónov eur, približne polovicu z toho hradí Európska únia. „Podporujeme konzumáciu ovocia a zeleniny. Z programu je možné financovať aj spracované ovocie a zeleninu vo forme štiav a pyré,“ informoval Michal Feik z ministerstva pôdohospodárstva.

Prevzatie ovocia a zeleniny má škola zabezpečiť prostredníctvom jedálne, rovnako má na starosti ich servírovanie v čase desiaty, a tiež rozdeľuje tieto potraviny rovnakým dielom všetkým žiakom. „Škola môže získať informácie o možných dodávateľoch prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo si nájde dodávateľov samostatne a s nimi uzatvorí zmluvu o dodávaní ovocia a zeleniny,“ dodal Feik.

Foto
ilustračná fotografia / TASR

V Košiciach je celkovo 34 základných škôl, ktoré patria pod správu mesta. Všetky z nich v tomto roku budú využívať aj program školské ovocie, aj školské mlieko. Kým program o ovocí je určený len pre základné školy, Školské mlieko môžu využívať aj stredoškoláci. Stredné školy ho však využívajú v oveľa menšom rozsahu. V  pôsobnosti kraja je celkovo 70 stredných škôl a školských zariadení, pričom 33 z nich má sídlo priamo v metropole východu.

„Projekt využívajú na stredných školách internátne jedálne v rámci doplnkových jedál ako sú desiaty a olovrant, alebo aj školy, ktoré majú osemročné gymnáziá. V rámci podávaných desiat pre žiakov sú aktívne zapojené štyri stredné školy. Z toho tri sú priamo na území mesta Košice. Konkrétne školský internát Jedlíkova 11, športové gymnázium v Košiciach a stredná priemyselná škola stavebná,“ objasnil vedúci marketingu Košického kraja Róbert Packaň.

Tento rok sa ale plánujú zapojiť ďalšie dve školy so sídlom v Košiciach, a to SOŠ Ostrovského 1 a Obchodná akadémia na Polárnej.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre