Skúškové obdobie vysokoškolákov má kvôli pandémii dištančnú formu

VýchodKoronavírus

Univerzity chcú predísť neetickému správaniu študentov.

Žiaci a študenti sa mali 10. januára opäť vrátiť do lavíc. Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii zatiaľ nie je jasné, či bude môcť byť na školách zavedená prezenčná výučba. Vysokoškoláci sa takmer celý zimný semester vzdelávajú dištančnou formou. Na univerzitách je momentálne skúškové obdobie, ktoré môže aj v online prostredí sprevádzať neetické správanie študentov.

„Dnes už máme dostatok skúseností na to, aby sme eliminovali pokusy o neetické správanie študentov počas skúšania. Počas skúškového obdobia sa pravdepodobne bude realizovať aj prezenčná forma výučby tých predmetov, u ktorých sa to nepodarilo počas semestra, samozrejme, po pretestovaní študentov a učiteľov. Univerzita plánuje testovať svojich zamestnancov a študentov, akonáhle získame testy,“ uviedol pre Košice Online hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer povedal, že skúškové obdobie realizujú dištančne:

„Vyskúšali sme si to už v letnom semestri minulého akademického roka a nezaznamenali sme zásadné problémy s objektivitou skúšok. Pre učiteľov je táto metóda síce náročnejšia, ale zvládnuteľná.“

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Náročnosť skúšok

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa skúškové obdobie začalo 21. decembra, pričom potrvá do 5. februára, čo potvrdila aj jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Skúšky sa budú realizovať výhradne dištančnou formou, prostredníctvom systému MOODLE. Aby sme predišli podvádzaniu študentov na skúškach, zvyšujeme náročnosť testu, skracujeme časovú dotáciu na test oproti predchádzajúcemu akademickému roku, otázky generujeme sekvenčne. Študent môže vykonať skúšku v MOODLE (alebo prihlásiť sa do MOODLE), iba ak je prihlásený na skúšku v systéme AIS.“

Skúškové obdobie na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa začalo v rovnakom termíne ako na UVLF, teda 21. decembra. Ako skonštatovala hovorkyňa PU Anna Polačková, záverečné známky sú však založené na priebežnom hodnotení práce študenta:

„Pri overovaní znalosti a zručnosti sa môže stať, že študent siahne po nepovolených pomôckach, ako v distančnej, tak i v prezenčnej metóde. Avšak aj pri dištančnej výučbe sa snažíme aplikovať také mechanizmy, ktoré umožňujú uvedené správanie eliminovať, ako sú napríklad zapnuté kamery, časové limity, vhodne stanovené otázky a zadania, ktoré si  vyžadujú aplikovanie logického, kritického myslenia a vyjadrenie vlastného názoru podloženého argumentáciou či nastavenie možnosti zobrazenia len  jednej otázky na obrazovke, bez možnosti opakovaného zobrazenia a podobne.“

 

Komentáre