Slovanskí vierozvestcovia prišli na Veľkú Moravu pred 1160 rokmi

SlovenskoZaujímavosti

Zároveň si pripomíname Deň Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na Slovensku, ale aj v Česku je dnes jeden zo štátnych sviatkov. Pripomíname si príchod svätých Cyrila (Konštantína) a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863, teda pred 1160 rokmi. Okrem toho, že patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy, spomínajú sa aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky.

Vierozvestcovia pochádzali z gréckeho Solúna, kde v tom čase žila početná slovanská menšina, takže poznali ich jazyk. Veľkomoravské knieža Rastislav ich pozval na naše územie. Konštantín a Metod zakladali cirkevné školy, venovali sa najmä prekladom Svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou abecedy (hlaholika), ktorú zostavili. Za viac ako tri roky vyučili prvých žiakov a vytvorili preklady najdôležitejších bohoslužobných kníh. Následne odišli z Veľkej Moravy.

Pápež Mikuláš I. ich pozval do Ríma, kde sa však stretli s jeho nástupcom Hadriánom II. Vierozvestcovia si obhájili svoje dielo a dosiahli kodifikovanie slovanskej reči ako ďalšieho liturgického jazyka, v ktorom sa mohli sláviť kresťanské obrady. Keďže Konštantín mal zdravotné problémy, ostal v Ríme, kde vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. Zomrel 14. februára 869.

Foto
Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu pred 1160 rokmi / TASR

Slovanské knieža v Panónii Koceľ vtedy požiadal pápeža, aby sa Metod vrátil ako učiteľ. Hlava katolíckej cirkvi rozšírila jeho misijné poverenie na celú Veľkú Moravu a vymenovala ho za arcibiskupa a pápežského legáta pre územie ovládané Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom. Zajali ho však Frankovia a uvrhli ho do väzenia, kde bol takmer tri roky. Prepustili ho po žiadosti pápeža Jána VIII. a Svätopluka. Metod začal v roku 873 spravovať Veľkú Moravu a v roku 880 obhajoval v Ríme svoje pôsobenie a uspel. Zomrel 6. apríla 885.

Pápež Ján Pavol II. 31. decembra 1980 vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, pričom tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára. Na Slovensku je im zasvätených takmer 80 kostolov. Zároveň dve verejné univerzity v Trnave a v Nitre, nemocnica v Bratislave aj ďalšie inštitúcie nesú ich mená. Stali sa témou mnohých historických aj náboženských umeleckých diel.

Od roku 1993 si pripomíname Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Poslanci parlamentu v novembri 2020 novelizovali zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Dovtedy to bol Deň zahraničných Slovákov.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre