Snina rieši inklúziu ľudí vylúčených zo spoločnosti

VýchodSpravodajstvo

Mesto navštívil zástupca nórskej Armády spásy.

Sninská radnica sa pred niekoľkými rokmi zapojila do projektu Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých. Dohľad nad realizáciou projektu vykonáva Armáda spásy v Nórsku, ktorá vyslala do mesta na východe Slovenska svojho zástupcu už po tretíkrát. Koordinátorka projektu zo Sninskej radnice Katarína Javorská uviedla, že sa stretol aj s organizáciami, ktoré sa rovnako podieľajú na projekte.

„Armáda spásy sa venuje začleneniu ohrozených skupín do spoločnosti, a preto predmetom rokovaní bolo hľadanie východísk zo zložitej situácie so znevýhodnenými rodinami a ako čo najlepšie pracovať v oblasti inklúzie.“

Foto
Mesto privítalo nórskeho partnera projektu / Mesto Snina

Podľa jej slov je kvôli predsudkom vylúčených zo spoločnosti množstvo ľudí z marginalizovaných skupín či zdravotne znevýhodnené osoby. Zástupca Armády spásy Wouter Johannes van Gooswilligen dal preto mestu viaceré podnety, ktoré majú prispieť k zlepšeniu a jednoduchšej inklúzii týchto osôb do spoločnosti. Javorská dodáva, že najdôležitejšou časťou projektu sú aktivity vytvorené špeciálne pre tieto osoby:

„Práve prostredníctvom aktivít, ktoré vytvárame v rámci projektu, chceme vytvoriť príležitosť deťom a rodinám zúčastňovať sa ich bezplatne a umožniť im tráviť ich voľný čas naozaj plnohodnotne. Vytvoriť vhodné podmienky inklúzie je naozaj dlhý a náročný proces.“

Projekt financujú z nórskych grantov a časť je hradená zo štátneho rozpočtu.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre