Sninčania v porovnaní s vlaňajškom separujú efektívnejšie, no mesto eviduje aj nedostatky

VýchodSpravodajstvo

V zmesovom komunálnom odpade končia materiály, ktoré mohli vytriediť.

Mesto Snina sa rozhodlo aj tento rok zrealizovať analýzu odpadov, a to osobitne z rodinných domov, hromadnej bytovej výstavby a podnikateľských prevádzok. Aj keď sa Sninčania v niektorých sférach triedenia polepšili, naďalej však v zmesovom komunálnom odpade končia materiály, ktoré mohli vytriediť. Papier mal takmer 8-percentné zastúpenie, plasty takmer 12-percentné, textil vyše 6-percentné a jedlo viac ako 12-percentné zastúpenie, pričom najhoršia situácia so separovaním jedla je v rámci bytovej výstavby.

Celkovo až 52,8 percenta odpadu teda nemuselo skončiť na skládke, ale na mestskom zbernom dvore či kompostárni. Mierne zlepšenie nastalo v triedení skla, ktoré podľa výsledkov analýzy na celkovom objeme odpadov predstavovalo 4,8 percenta a rovnako zlepšenie nastalo aj v triedení papiera, ktorý bol v minulom roku v objeme 9,31 percenta,“ uviedla pre Rádio Košice primátorka Sniny Daniela Galandová.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Sninčania sa medziročne zhoršili v separovaní textilu, a to o 0,5 percenta aj napriek tomu, že je v meste niekoľko kontajnerov na šatstvo. Galandová skonštatovala, že miestni sa zlepšili v separovaní zeleného odpadu:

„Nakoľko mesto disponuje kompostárňou, ktorú prevádzkujú Verejnoprospešné služby Snina s.r.o., je vidieť, že zelený odpad BRO tvorí veľmi malú časť triedeného odpadu, v podstate 1,5 percenta. Čo sa týka percenta jedla, tohtoročné výsledky analýzy odpadov ukazujú, že sme sa zlepšili takmer o polovicu, pričom najlepšie v porovnaní s minulým rokom obstáli lokality hromadnej bytovej výstavby, ale aj podnikateľské subjekty.“

Samospráva vníma nedostatky, preto by chcela svojich obyvateľov informovať intenzívnejšie a motivovať ich k tomu, aby odpad separovali efektívnejšie. Dokázali by tak nielen šetriť životné prostredie od skládkového odpadu, ale aj svoje peňaženky od nákladov na jeho uskladnenie.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre