Sociálne služby v Košiciach budú drahšie

KošiceSpravodajstvo

Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo na dnešnom mimoriadnom rokovaní.

Poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti košickej radnice od júla zdražie. V priemere budú mesačné úhrady v zariadení pre seniorov vyššie zhruba o 88 eur. Súčasťou je aj nový poplatok za prevádzkové náklady v pobytových službách a zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) vo výške 30 eur mesačne. V zariadeniach núdzového bývania a v útulku možno od tohto poplatku upustiť. Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo na dnešnom mimoriadnom rokovaní. Podľa magistrátu sú aktuálne úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení na Garbiarskej ulici v šiestom stupni odkázanosti najnižšie zo všetkých krajských miest na Slovensku. Ide o sumu zhruba vo výške 370 eur.

Návrh na zvýšeniu úhrad vychádza z požiadaviek poskytovateľov sociálnych služieb. Odhaduje sa pritom, že v druhom polroku tohto roka sa príjmy mesta zmenou VZN zvýšia o 87-tisíc eur v prípade zariadenia na Garbiarskej, ako aj v nedávno otvorenom zariadení v Krásnej. O 30-tisíc eur by sa mali zvýšiť príjmy mestských častí Sever, Juh, Západ a Dargovských hrdinov, a to za ZOS a opatrovateľskú službu.

Foto
Koncepcia bola podľa Trnku prerokovaná na viacerých komisiách / Mesto Košice

Príjmy Psychosociálneho centra Košice za útulok, zariadenia a denný stacionár stúpnu o 3000 eur. Pri sociálnych veciach námestníčka primátora Lucia Gurbáľová predložila aj návrh na postup a súčinnosť pri utlmovaní sociálnych služieb v pôsobnosti Košického kraja a rušení existujúcich zoznamov žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. Ak by sa vec neriešila, podľa nej by prišlo o možnosť dostať sa do centra okolo 200-300 seniorov.

My stále nemáme informáciu, či ide o zrušenie alebo utlmenie, v ktorých zariadeniach a v akom rozsahu. Toto rozhodnutie pán predseda s nikým nekonzultoval, nepovažoval za potrebné o tak závažnej skutočnosti informovať mesto Košice. Máme riešenia, aj sme ich mali, len žiaľ, my sme priestor na rokovanie nedostali,“ uviedla Gurbáľová.

Rádio Košice v tejto veci oslovilo aj župana Rastislava Trnku, ktorý reagoval nasledovne:

„Sociálnu službu bude Košický samosprávny kraj aj naďalej poskytovať existujúcim klientom. Jediná zmena je, že mesto Košice musí umiestniť všetkých nových uchádzačov o túto sociálnu službu, keďže je to jeho zákonná povinnosť a dostáva na to finančné prostriedky od štátu.“

Mesto na dnešnom rokovaní tvrdilo, že iných miest sa táto vec nedotkne. Kraj nám ale uviedol, že o zmene Koncepcie poskytovania sociálnych služieb boli z pozície župy informované všetky mestá a obce. Koncepcia bola podľa Trnku prerokovaná na viacerých komisiách, a to aj na tej, ktorej predsedníčkou je práve viceprimátorka Gurbáľová. Podľa neho za túto koncepciu sama zahlasovala a odporučila ju schváliť zastupiteľstvu KSK.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre