Southampton, za históriou najdôležitejšieho mesta na južnom pobreží Anglicka

EurópaHistoricKE

HistoricKE vám prináša aj tipy na miesta v zahraničí, ktoré by ste ako nadšenci histórie nemali vynechať a ktoré sú aj pomerne ľahko dostupné. Po Winchestri, ktorému sme sa venovali minulý týždeň, si priblížime ešte jedno zaujímavé mesto ležiace na juhu Anglicka. Southampton je prístavné mesto v grófstve Hampshire a nachádza sa približne 110 kilometrov juhozápadne od Londýna. Okrem zaujímavej histórie (je známe aj múzeom Titanicu, keďže odtiaľ vyplávala loď v roku 1912) si návštevníci užijú aj bohaté kultúrne podujatia, úžasné sú napríklad muzikály v divadle Mayflower theater.

Foto
Southampton – najvýznamnejší prístav Anglicka na dobovej pohľadnici  / HistoricKE

Southampton je dnes známy ako hlavný anglický prístav transatlantických lodí a ropný terminál. V meste je univerzita (1952), medzinárodné letisko, rafinéria ropy Fawley, výroba lodí, lietadiel, áut a elektroniky. 

Archeologické nálezy naznačujú, že oblasť, kde leží súčasné mesto, bola osídlená už od doby kamennej. Po rímskej invázii do Británie založili Rimania na tomto pobreží v roku 70 pevnosť Clausentum. Išlo o dôležitý obchodný prístav a obrannú základňu pre Winchester. Clausentum bolo obohnané obranným múrom a dvoma priekopami. Rimania sa zdržiavali v Clausente až do začiatku 5. storočia.

Foto
Mapa Johna Speeda z roku 1611  / HistoricKE

Anglosasovia vytvorili novú, väčšiu osadu naprieč rieky Itchen, ktorá sa sústredila na miesto, ktoré je dnes súčasťou mesta St Mary's. Osada bola známa ako Hamwic, z ktorej sa vyvinul Hamtun a neskôr Hampton. Archeologický výskum na tomto mieste odkryl jednu z najväčších zbierok saských artefaktov v Európe. Vikingské nájazdy od roku 840 prispeli k úpadku Hamwicu v 9. storočí a v 10. storočí bolo založené opevnené sídlisko, ktoré sa stalo základom stredovekého Southamptonu.

Po dobytí Normandmi v roku 1066 sa Southampton stal hlavným tranzitným prístavom medzi vtedajším hlavným mestom Anglicka Winchesterom a Normandiou. Hrad a pevnosť obkolesené múrmi boli vytvorené v 12. storočí, súčasťou opevnenia boli aj kupecké domy, ako napríklad Dom kráľa Jána či palác Canute, ktoré boli dôkazom bohatstva a prosperity mesta. V 13. storočí sa Southampton stal popredným prístavom, ktorý sa podieľal najmä na dovoze francúzskeho vína výmenou za anglické látky a vlnu.

Mesto bolo vyplienené v roku 1338 francúzskymi, janovskými a monackými loďami (pod vedením Charlesa Grimaldiho, ktorý využil lúpež, aby pomohol založiť Monacké kniežatstvo). Pri návšteve Southamptonu v roku 1339 kráľ Edward III. nariadil, aby boli postavené hradby, ktoré „uzatvoria mesto.“ Rozsiahla prestavba hradieb (časť pochádza z roku 1175) vyvrcholila dokončením západných hradieb v roku 1380. Dodnes sa zachovala zhruba polovica hradieb, 13 pôvodných veží a 6 brán. V roku 1348 sa takzvaná Čierna smrť (morová epidémia) dostala aj do Anglicka prostredníctvom obchodných lodí prichádzajúcich do Southamptonu.

Na rozdiel od Winchestra, ktorý v stredoveku postupne strácal na význame, Southampton vďaka svojej polohe prosperoval naďalej a bol a je najdôležitejším prístavom krajiny aj v súčasnosti. Dnes má mesto vyše 250-tisíc obyvateľov.

Foto
High Street na fotografii po bombardovaní mesta nemeckou Luftwaffe  / HistoricKE

Southampton bol počas druhej svetovej vojny ťažko bombardovaný nemeckou nacistickou Luftwaffe. Pre Nemcov bol strategickým cieľom bombardovania, pretože tu sídlili rušné prístavy s pridruženými továrňami a obchodnými priestormi. Keďže išlo o veľké prístavné mesto na južnom pobreží, bolo na dosah nemeckých letísk vo Francúzsku. Počas vojny v rámci akcie Blitz Southampton bolo uskutočnených 57 leteckých útokov na mesto. Počas nich bolo zhodených približne 2300 bômb a viac ako 30-tisíc zápalných zariadení, pričom takmer 45-tisíc budov bolo poškodených alebo zničených a bola zasiahnutá aj väčšia časť High Street (Hlavnej ulice).

Stredoveké opevnenie a Bergate

Samotné mesto má množstvo príkladov svojej stredovekej minulosti, ktoré stoja za návštevu. V prvom rade sú to mestské hradby zo 14. storočia, ktoré sú treťou najdlhšou neprerušenou zástavbou mestských hradieb vo Veľkej Británii a vedú okolo mnohých ďalších historických miest.

Bargate je stredoveká vstupná brána v centre mesta. Bola postavená v normandských časoch ako súčasť mestských hradieb Southamptonu a bola hlavnou mestskou bránou. Postavená bola okolo roku 1180, úpravy boli vykonané okolo roku 1290, kedy boli na severnej strane pridané veľké veže s oknami so šípovými štrbinami.

Koncom 13. storočia bola na južnej strane zrealizovaná dvojpodlažná prístavba so štyrmi oknami, ktoré osvetľovali miestnosti na poschodí. V priebehu 13. storočia sa pracovalo aj na interiéri hornej miestnosti, kedy boli inštalované kamenné krby. Bargate sa využívalo aj ako väzenie, prvé záznamy o ňom pochádzajú z roku 1439. V roku 1458 bola väznica použitá na zadržanie janovskej časti obyvateľov mesta. Išlo o reakciu na janovský útok na anglickú obchodnú výpravu. Okolo 16. storočia boli pred Bargate pridané drevené sochy levov.

Foto
Mestské múry zo 14. storočia  / HistoricKE
Foto
Hlavná brána Bergate  / HistoricKE

Tudor House and Garden a Medieval Merchant’s House

Ďalšími miestami, ktoré priťahujú množstvo návštevníkov, sú Stredoveký kupecký dom na French Street a výnimočný Tudorov dom na Námestí svätého Michala. Všetky vyššie uvedené ponúkajú fascinujúci pohľad na život v meste v minulých storočiach. Historická budova slúži ako múzeum od roku 1912. Je to jeden z najlepších príkladov normandskej architektúry v Anglicku. Dom sa nachádza na ulici Bugle Street, oproti Námestiu svätého Michala. Najstaršou časťou je normandský dom, postavený v 80. rokoch 12. storočia. Hoci je toto miesto známe ako Palác kráľa Jána, neexistuje dôkaz, že by ho niekedy navštívil. V 14. storočí tu žil obchodník a starosta Southamptonu John Whytegod. Po francúzskom nájazde na Southampton v roku 1338 sa vytvorila sieť hradieb mesta, do ktorej boli včlenené aj viaceré domy, medzi nimi aj tento. Jeho okná a dvere boli vyplnené a nahradené štrbinami pre zbrane.

Foto
Tudor House and Garden  / HistoricKE

Hlavnú časť domu rozšíril Sir John Dawtrey (†1518). Od Henricha VIII. dostal veľkú sumu peňazí na zásobovanie potravinami námorníctva a na pomoc pri obrane mesta. Peniaze mu boli poskytnuté aj na stavbu, vybavenie a zásobovanie lodí – vrátane The Mary Rose. Počas obdobia Tudorovcov bol dom domovom vplyvných členov Southamptonskej spoločnosti.

Foto
Stredoveký kupecký dom  / HistoricKE

Kostol svätého Michala

Kostol sv. Michala, postavený v roku 1070, je najstaršou budovou mesta a i dnes sa využíva. Vnútri nájdete množstvo zaujímavých prvkov vrátane normanskej veže, nezvyčajného čierneho mramorového priečelia a sochy svätého Michaela od Josefiny de Vasconcellos.

Foto
Kostol svätého Michala  / HistoricKE

Holy Rood Church – kostol

Ruiny tohto kostola stoja ako memoriam mužom obchodného námorníctva, ktorí prišli o život v druhej svetovej vojne.

Foto
Holy Rood Church  / HistoricKE

SeaCity Museum a Solent Sky

Z moderných múzeí stojí istotne za návštevu Seacisty Museum, ktoré bolo otvorené 10. apríla 2012 pri príležitosti 100. výročia vyplávania Titanicu z mesta. Nachádza sa v časti pamiatkovo chránenej budovy, v ktorej predtým sídlil magistrátny súd a policajná stanica.

Múzeum obsahuje dve stále expozície. Prvá dokumentuje históriu Southamptonu ako prístavného mesta, s jednotonovou replikou slávnej RMS Queen Mary. Druhá je venovaná spojeniu Southamptonu s najslávnejšou loďou Titanic.

Solent Sky Museum predstavuje históriu letectva v Southamptone a priľahlej oblasti Solent. V tejto oblasti zriadilo obchod 26 leteckých spoločností a mnohé z najväčších svetových lietadiel vrátane legendárneho Spitfiru.

Sothampton na dobových pohľadniciach

Foto
Oxford Street bola kedysi jednou z najrušnejších obchodných štvrtí v meste. Prevažná väčšina biznisu tam bola zameraná na námorný záujem. Boli tam dodávatelia máp, predajcovia uniforiem pre posádky, lodní agenti a, samozrejme, rušné hotely pre cestujúcich do a z Anglicka. Bol tam aj potrebný počet verejných domov a barov, ktoré slúžili posádkam lodí / HistoricKE
Foto
Na ľavej strane je Weymouth Terrace a Marina Terrace ďalej pozdĺž cesty. Tieto rezidencie mali pekný výhľad na West Bay. Obyvatelia však doplatili na vysoké prílivy, keď boli ich domy náchylné na záplavy. Vpravo vidno Mestské kúpele, postavené v roku 1892. Kryté plávanie, sandále a turecké kúpele sa ukázali ako mimoriadne obľúbené. K vnútorným kúpeľom bolo pripojené vonkajšie kúpalisko, zariadenie, ktoré miestnym ľuďom v tom čase veľmi chýbalo / HistoricKE
Foto
Doprava na ulici Above Bar, teraz známej ako The Junction. Táto pohľadnica ilustruje, aká populárna bola električková doprava koncom 19. storočia  / HistoricKE

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre