Spišská Nová Ves má nedostatok parkovacích miest, chodníková novela bude náročná

VýchodSpravodajstvo

Niektoré ulice budú zjednosmernené.

Od októbra začne platiť zákaz parkovania na chodníkoch. Na novelu sa pripravuje aj mesto Spišská Nová Ves. Pracovníčka pre styk s médiami na tamojšom mestskom úrade Edita Gondová uviedla, že mesto nemá dostatok parkovacích miest, preto je tieto opatrenia náročné realizovať:

„Oddelenie výstavby a dopravy v tejto súvislosti zadalo vypracovanie troch projektových dokumentácií. Rieši parkovanie na Levočskej ulici, kde by organizácia dopravy a parkovania bola možná na chodníku v úseku pred výškovými bytovými domami. Iba na Levočskej ulici je to možné aj naďalej vzhľadom na šírkové pomery. Ďalej sú to projekty pre zjednosmernenie ulíc Nad medzou a Komenského, čo umožní zachovať počet parkovacích miest, ktoré sú v súčasnosti na chodníku v uvoľnenom jazdnom pruhu.“

Parkovanie bude presne vyšpecifikované a regulované trvalým dopravným značením. Zjednosmernenie by ešte pripadalo do úvahy aj na Hutníckej a Strojníckej ulici na sídlisku Západ. V iných lokalitách mesta nie je možné parkovanie na chodníkoch z dôvodu ich nedostatočnej šírky.

Foto
Mesto má nedostatok parkovacích miest / facebook.com/mestosnv

„Problémové lokality budeme v spolupráci s mestskou políciou mapovať a pravdepodobne aj na základe podnetov od občanov sa bude daný stav postupne riešiť. Následne vhodnosť ich označenia s povolením státia odkonzultujeme s dopravnou políciou,“ informovala vedúca oddelenia výstavby a dopravy v Spišskej Novej Vsi Zuzana Holotňáková.

Investície do výstavby ďalších parkovacích miest sú na sídliskách podľa nej priestorovo veľmi obmedzené.

„Zmena v zákone o cestnej premávke vo veci parkovania na chodníkoch by bola prínosná v prípade dostatku parkovacích miest. Pozitívne vnímam to, že zákon znížil maximálnu hmotnosť vozidla parkujúceho na chodníku z 3,5 tony na 2,8 tony pri zachovaní 1,5 metra priechodnosti chodníka, nakoľko často dohádzalo k poškodzovaniu chodníkov. Časové obdobie, ktoré mali samosprávy na prípravu parkovacích miest a osadenie dopravného značenia, však považujem za nedostatočné vzhľadom na iné závažné problémy samospráv,priblížil náčelník mestskej polície Ľubomír Chroust.

 

Zdroj: TASR

Komentáre