Stacionár v Prešove zatvorili. Problémom je financovanie samosprávami

VýchodSpravodajstvo

Zmena spôsobu financovania nemala mať likvidačné dôsledky na žiadne sociálne zariadenia. Zámer sa nepodaril.

Arcidiecézna charita Košice natrvalo zatvára denný stacionár v Prešove. Ako hlavný dôvod uviedli zmenu spôsobu financovania, ktoré bolo presunuté rezortom do rúk samospráv. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zmenilo systém rozdeľovania prostreidkov tak, že iba spolufinancuje časť miezd a odvodov neverejného poskytovateľa a o zvyšnú časť platov a odvodov a takisto prevádzkové náklady sa majú postarať samosprávy.

„Ak poskytujeme určitú službu na území samosprávy, podľa novely zákona sme rukojemníkmi samosprávy. Ak nám samospráva nedá dostatok prostriedkov, musíme zatvoriť. Doteraz to financovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli sme na ministerstve a rokovali sme o nejakých zmenách, avšak nie o zmenách vzorca, ktorý by zmenil financovanie,“ informoval riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa nedočkali zmeny vzorca a zle nastavený zákon sa prejavil aj s dôsledkami. Premiér Pellegrini prisľúbil, že nenechá kvôli zlému zákonu padnúť ani jedno zariadenie, napriek tomu k takejto situácii došlo. „Pod vplyvom zmien, týkajúcich sa financovania zariadení sociálnych služieb daných novelizáciou príslušného zákona sa Arcidiecézna charita Košice rozhodla ukončiť činnosť jedného zo svojich denných stacionárov na Okružnej ulici v Prešove k 31. marcu 2019. Na základe tohto rozhodnutia mesto Prešov neposkytlo finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejného poskytovateľa,“ informovala hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Problém denného stacionára v Prešove tkvel v tom, že aj keď ho pravidelne navštevovalo 27 prijímateľov s trvalým pobytom v meste Prešov, samospráva až do novembra 2018 trvala na tom, že charite zazmluvní iba jedného prijímateľa. Následne sa v decembri po rokovaniach rozhodlo zazmluvniť 12 prijímateľov tejto sociálnej služby. Viac ako polovicu prijímateľov mesto nezazmluvnilo. Pre tento konkrétny denný stacionár to znamenalo za rok 2018 výpadok viac ako 20-tisíc eur.

„Minulý rok sme boli nútení vyplácať minimálne mzdy. Je mi to ľúto, ale taká je ekonomika. Zvýšenie minimálnej mzdy bolo jedným z ďalších kritérií, ktoré boli pre stacionár likvidačné. Napriek zvyšovaniam sa príspevok pre stacionár vypočítaval z minuloročného priemerného príspevku,“ dodal Korpesio.

Ľudia, ktorí využívali denný stacionár Arcidiecéznej charity, zaňho podľa Prešova majú náhradu. „Máme vedomosť, že prijímatelia v súčasnosti navštevujú denný stacionár na Námestí Kráľovnej pokoja číslo 3 v Prešove. Čo sa týka zabezpečenia služieb pre seniorov, radi by sme podotkli, že sme jedna z mála samospráv, ktoré vôbec pristúpili k tomu, že si objednávajú sociálne služby u neverejných poskytovateľov a financujú ich napriek tomu, že majú dve vlastné veľké zariadenia. Mesto Prešov v tomto roku vyčlenilo na neverejných poskytovateľov sumu 350-tisíc eur,“ uzavrela Peknušiaková.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre