Staré Mesto mení poplatky za prenájom trhoviska na Dominikánskom námestí, pestovateľom sa to nepozdáva

KošiceSpravodajstvo

Drobnopestovatelia dúfajú, že si ich starosta vypočuje a celý problém s nimi prediskutuje.

Záhradkári a drobnopestovatelia, ktorí predávajú plody svojej práce na Dominikánskom námestí, adresovali starostovi Starého Mesta Igorovi Petrovčikovi otvorený list, v ktorom sa sťažujú na zmeny v trhovom poriadku. Pestovatelia tvrdia, že nové kroky mestskej časti výrazne poškodia drobnopestovateľov. Tí trhu vyčítajú aj nedostatočnú vybavenosť.

„Na trhoch ani nie je kde odložiť tovar. Všetko si musíte doniesť a všetko si musíte aj odniesť. Tým pádom vznikajú pre predajcov komplikácie. Trh takisto nie je dostatočne chránený proti dažďu a vetru,“ predstavil problém zástupca predajcov Stefan Peytchev.

Pre predajcov, ktorí na trhu predávajú iba svoje výrobky, sa stane predaj výrazne nevýhodnejší, zatiaľ čo na druhej strane mesto zvýhodnilo veľkoobchodníkov zrovnaním ceny. „Potrebovali sme ochrániť drobnopestovateľov pred obchodníkmi. Sprehľadnili sme teda cenník a nebudeme rozlišovať cenu pre drobnopestovateľa a cenu pre obchodníka. Dnes nie je v našich silách rozlišovať, kto je drobnopestovateľ a kto nie,“ povedal o vzniknutej situácii starosta Starého Mesta Igor Petrovčik.

„Babky z dedín si so svojimi prebytkami môžu tak ako doteraz  prenajať celý stôl alebo pol stola, cena stola na deň je namiesto 5 teraz 6 eur, 3 eur za pol dňa, pult stojí 5 eur na deň, 2,50 eur za pol dňa. Myslím, že k žiadnej drastickej zmene nedošlo, nehovoriac o tom, že chcem podporovať práve tieto babky a drobnopestovateľov,“ priblížil riešenie starosta.

Foto
Podľa záhradkárov nové kroky mestskej časti výrazne poškodia drobnopestovateľov / TV KOŠICE

Pôvodne veľkoobchodníci platili 180 eur za stôl na mesiac a drobnopestovatelia 110. Po novom by mali bez rozdielu na to, či na trhu predávajú len svoje, alebo aj kúpené výrobky, platiť 145 eur. Podľa Peytcheva to bude pre drobnopestovateľov nevýhodné, keďže prenájom za stôl na trhu nie je jedinou položkou pre predajcov. „Denne to vyjde predajcov okolo tridsať eur. Parkovanie auta, prípadne parkovanie vozíka, takisto každý meter štvorcový, ktorý zaberáte a to miesto aj potrebujete. Na stôl položíte tak päť debničiek. Zvyšok si musíte položiť niekam inam,“ dodal Peytchev.

Foto
Podľa Peytcheva prenájom za stôl na trhu nie je jedinou položkou pre predajcov / KOŠICE ONLINE

Starosta tvrdí, že zvýšením poplatkov a generovaním zisku z trhu chce pomôcť zveľadeniu trhoviska na Dominikánskom námestí. „Porovnali sme si ceny s inými trhoviskami v meste, napríklad ceny na trhovisku MČ Juh sú porovnateľné s našimi. Bratislava to rieši formou externých správcovských spoločností, to znamená, že správu trhu dala do nájmu firme, ktorá v súťaži garantovala najvyšší ročný príjem do miestnej kasy. Už teraz sme posilnili počet zamestnancov, ktorí sa starajú o čistotu trhoviska, dnes napríklad betónujeme vytrhnutú dlažbu, ktorú poškodzujú veľké dodávky trhovníkov, ktorí si v minulosti zvykli parkovať priamo na námestí,“ dodal starosta.

Drobnopestovatelia dúfajú, že si ich starosta vypočuje a celý problém s nimi prediskutuje. V otvorenom liste takisto spomenuli, že v prípade ignorovania ich požiadaviek môže trh viacero drobnopestovateľov opustiť.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre