Starý Most Jána Pavla II. v Prešove nahradí nový

PrešovSpravodajstvo

Napojí sa na cyklistickú infraštruktúru.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie schválilo žiadosť prešovskej samosprávy o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Prešove, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na projektovú dokumentáciu získa z európskych štrukturálnych a investičných fondov vyše 78-tisíc eur.

Most je v havarijnom stave. Z tohto dôvodu tam minulý rok v máji bola zjednosmernená premávka. Z NFP bude financované vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového, ktorý bude napojený na cyklistickú infraštruktúru

„Som rád, že je to jedna z prvých aktivít, pri ktorej mesto Prešov dokázalo úspešne čerpať európske zdroje už aj na projektovú dokumentáciu. Výsledok práce Mestského úradu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom nám otvára priestor aj na čerpanie eurofondov na celú investičnú akciu,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.

Foto
Most je v havarijnom stave / Mesto Prešov

Hovorkyňa radnice Terézia Rácová konkretizovala, že stavebnou úpravou mosta sa zvýši kvalita životného prostredia, verejnej a cyklistickej infraštruktúry, bezpečnosť či ochrana života a zdravia obyvateľov:

„Realizácia projektu stavebných úprav mosta na ul. Jána Pavla II. bude priamo nadväzovať na komunikáciu napojenú na mostný objekt na ul. Škultétyho, na ktorom bola koncom roka 2022 ukončená rekonštrukcia z dôvodu jeho havarijného stavu. Výsledkom bude aj napojenie mosta na ul. Jána Pavla II. na cyklistickú sieť mesta, keďže súčasťou stavebných prác bude aj vybudovanie cyklochodníka a jeho prepojenie s okolitými úsekmi cyklotrás mesta,“ uviedla Rácová s tým, že most bude prepojený s lávkou pri Prešovskej univerzite.

Komentáre