Štát musí zaplatiť Haščákovi 9750 eur za porušenie práva na súkromie

SlovenskoSpravodajstvo

Súvisí to s odpočúvaním v kauze Gorila.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že Slovensko musí finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi zaplatiť 9750 eur za porušenie práva na súkromie. Urobil tak po sťažnosti Haščáka v súvislosti s odpočúvaním v rámci kauzy Gorila, avšak odmietol tvrdenia o porušení práva na spravodlivé súdne konanie a na prezumpciu neviny.

Haščák podal na ESĽP v rokoch 2012 a 2016 tri sťažnosti v súvislosti s odpočúvaním Slovenskou informačnou službou (SIS) v rámci akcie Gorila. Finančník sa na ESĽP sťažoval na základe článku Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na realizáciu odpočúvania, na vytvorenie a uchovávanie materiálov, na nedostatok záruk proti zneužitiu, na údajný únik informácií a na neexistenciu účinného prostriedku nápravy. Tiež sa sťažoval na dĺžku trestného konania a na porušenie práva na prezumpciu neviny.

Foto
Haščák podal na ESĽP v rokoch 2012 a 2016 tri sťažnosti  / TASR

Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla pripomenul, že Haščák pôvodne od Slovenska požadoval 66-tisíc eur z titulu nemajetkovej ujmy:

„ESĽP vo svojom rozsudku odkázal vo veľkej miere na svoje závery v rozsudku Zoltán Varga proti Slovenskej republike z 20. júla 2021, ktoré sa podľa neho primerane vzťahujú aj na námietky sťažovateľa v tomto prípade.“

ESĽP v minulosti rozhodol v prospech Vargu, ktorý žaloval štát vo veci odpočúvania SIS v jeho byte v Bratislave rámci operácie Gorila. Sťažnosti Haščáka sa týkali Gorily a nie jeho obvinenia v roku 2020. Z tohto dôvodu ESĽP skonštatoval, že verejné vyhlásenia, výpovede v procesnom postavení svedka ani iné okolnosti nestavajú Haščáka do postavenia osoby materiálne obvinenej v trestnom konaní týkajúcom sa Gorily.

„Túto časť sťažnosti preto ESĽP odmietol z dôvodu nezlučiteľnosti s ustanoveniami dohovoru,“ uzavrel Bubla.

„ESĽP dnes opätovne potvrdil, že všetky materiály z akcie Gorila sú nelegálne a musia byť zničené,“ reagoval advokát Martin Škubla s tým, že to vylučuje ich použitie na akékoľvek právne účely vrátane dokazovania v trestnom konaní.

Škubla tvrdí, že povinnosť zničenia materiálov z akcie Gorila vyplýva štátu už z rozsudku ESĽP, ktorý bol vydaný v lete 2021 vo veci Vargu:

„Nepeňažné povinnosti vyplývajúce z tohto rozsudku však štát doposiaľ ignoroval.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre