Štátni ochranári kúpili Sivú bradu

VýchodSpravodajstvo

Lokalita si vyžaduje pravidelnú starostlivosť.

Štátna ochrana prírody kúpila pozemky s veľmi vzácnou prírodou v lokalite Sivá brada pod Spišským hradom. Doteraz boli v súkromných rukách. Vlastníci, ktorých zastupuje Tomáš Šimko, nemohli zákonom prísne chránený pozemok využiť, ako by chceli.

„Nedal sa nijako zúžitkovať, napríklad, na stavebné účely. Bola to pre nás vlastne ťarcha. Ak tu ľudia navyše nanosili neporiadok, zodpovedali sme za to,“ povedal Šimko.

Foto
Na výveroch minerálnych vôd rastú teplomilné a slanomilné spoločenstvá / RÁDIO KOŠICE

Travertínová kopa so známym gejzírom a jej blízke okolie je európsky unikát v 4. stupni ochrany prírody. Na výveroch minerálnych vôd tam rastú teplomilné a slanomilné spoločenstvá, aké sa vyskytujú spravidla len v prímorských oblastiach. Ako uviedol riaditeľ Správy národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, ochranári získali prostriedky na nákup vzácneho pozemku z eurofondov:

„Je to veľká rarita. Už fyziognomicky to pekne vyzerá – travertínový kopček s kaplnkou na vrchu. Je to lokalita v sieti NATURA 2000, vyskytuje sa tu niekoľko biotopov európskeho významu. Je to ikonická lokalita, jedna z najvýznamnejších pre ochranu prírody na celom Slovensku.“

Lokalita Sivá brada si od ochranárov vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Musia ju kosiť a vyžínať, aby vzácne rastliny postupne neustúpili iným.  

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre