Stav mosta pri Vojanoch sa zhoršil, od polnoci bude uzavretý

VýchodSpravodajstvo

Obchádzka vedie cez obce Stretava, Stretávka a Drahňov.

Most medzi obcami Vojanmi a Veľkými Raškovcami v okrese Michalovce bude od polnoci úplne uzavretý. Dôvodom je zlý stavebno-technický stav objektu a rozsiahle poškodenia, no najmä ochrana života a zdravia vodičov.

„Obchádzkové trasy pre dopravu nad šesť ton budú smerované po ceste II/554, I/19 a II/555, teda cez Veľké Raškovce, Trhovište, Michalovce, Zemplínsku Širokú, Pavlovce nad Uhom a späť. Doprava do šesť ton môže využiť obchádzku cez obec Stretavka, uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Dočasné dopravné značenie vyznačujúce tieto trasy správca umiestni v najbližších dňoch.

Košický samosprávny kraj ešte v lete prijal nevyhnutné opatrenia so zachovaním premávky na moste. Neskôr apeloval na vodičov, aby dodržiavali obmedzenie hmotnosti prechádzajúcich vozidiel. Župa plánovala most už skôr kompletne rekonštruovať za viac ako 2,1 milióna eur.

„Keďže most medzičasom ešte viac degradoval, je nevyhnutné dopracovať projektovú dokumentáciu stavby. To si vyžiada zvýšenie nákladov na rekonštrukciu, s ktorými župný rozpočet nepočítal. Finančné zdroje teda bude musieť hľadať dodatočne,“ uviedol kraj.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/kosickykraj

Most sa aktuálne nachádza v siedmom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, čo zodpovedá havarijnému stavu a naďalej degraduje.

„Rokmi sa na ňom podpísala intenzita dopravy ako aj chemická údržba počas zimnej sezóny. Následkom týchto vplyvov došlo k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta, čo má zásadný vplyv hlavne na jeho zaťažiteľnosť a životnosť,“ doplnila župa.

Počas mimoriadnej prehliadky mosta v auguste boli zistené poškodenia nosníkov zatekajúcou vodou, ktorá spôsobila koróziu betonárskej a predpínacej výstuže. Na úložných priečnikoch a pilieroch podpier došlo k degradácii vrstvy betónu a jej odlúpnutiu. Výstuž je z časti skorodovaná a nie je zabezpečená jej súdržnosť s betónom.

 

Zdroj: TASR

Komentáre