Stavebné práce na prístavbe škôlky v Spišskej Belej boli dočasne prerušené

VýchodSpravodajstvo

Dôvodom je nevyhovujúce počasie.

V Spišskej Belej koncom septembra 2019 začala prestavba miestnej materskej školy. Stavebné práce však boli dočasne prerušené a pokračovať v nich sa bude po zime. Ako informovala Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej, zhotoviteľ za tri mesiace vybudoval základy prístavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a zrealizoval hrubú stavbu prvého nadzemného podložia: „Z dôvodu stavbe nevyhovujúceho počasia boli stavebné práce v decembri dočasne prerušené. Ihneď po tom, čo to klimatické podmienky umožnia, budú zhotovitelia so stavbou na Mierovej ulici č. 1 pokračovať. Na dokončenie majú ešte deväť mesiacov.“

Súčasťou novej prístavby budú oddelenia pre 84 detí, kuchyňa s jedálňou a veľká spoločenská miestnosť. Prístavbou k existujúcej časti a jej prepojením sa vytvorí funkčný celok materskej školy s kapacitou približne 260 detí. Dvojpodlažný objekt prístavby sa bude nachádzať vo východnej časti súčasného areálu. Samospráva na realizáciu projektu získala príspevok z fondov Európskej únie, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce boli vyčíslené na približne 824-tisíc eur, pričom dotácia je vo výške 783-tisíc eur. Zvyšok financuje mesto z vlastných zdrojov.

Foto
Prístavba škôlky / Mesto Spišská Belá

„Prospešné, rozvojové stavebné aktivity si neraz vyžiadajú svoju daň v podobe záberu miesta či zelene. Modernizácii, rozšíreniu a skvalitneniu našej materskej školy takto ustúpil vyše storočný strom, ktorý rástol pri vstupe do areálu. Naprojektované stropné panely totiž nebolo možné okolo uvedeného stromu dopraviť na stavenisko. Dôvodom na výrub brestu teda nebol jeho nevyhovujúci zdravotný stav, ale blokovanie prístupu na stavenisko,“ uviedla Grivalská.

Primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna v tejto súvislosti navrhol odložiť hrubú časť pňa vyrúbaného stromu na jeho budúce umelecké využitie. Samospráva v súčasnosti rokuje s umeleckými rezbármi o zhotovení sôch z tohto dreva, ktoré budú v budúcnosti skrášľovať verejné priestranstvo v meste.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre