Ste spokojní so školskými učebnicami svojich detí?

SlovenskoSpravodajstvo

Po slobodnom výbere učebníc volajú učitelia aj menšie vydavateľstvá.

Školy každoročné bojujú s nedostatkom učebníc, učitelia následne s materiálom, z ktorých by niečo deti mohli naučiť, no a deti, tie majú o školských knihách svoje vlastné predstavy. A nie sú jediné. Zmenu v takzvanej „učebnicovej politike“ na Slovensku sa snažia dosiahnuť poniektorí učitelia, i vydavatelia.

Ministerstvo školstva priznáva, že v školskom roku 2017 / 2018 chýbali učebnice novej Vlastivedy ako aj Prírodovedy pre tretí ročník základných škôl vo všetkých školách na Slovensku. Knihy si cestu nenašli ani do metropoly východu. „Učebnice Vlastivedy pre tretí ročník základných škôl neboli dostupné ešte ani začiatkom mája. Absolútne nikoho nezaujíma, odkiaľ učiteľ čerpá učivo, aby pokryl témy, ktoré sú v nových štandardoch. Tie nové štandardy sú ale podľa mňa nastavené nízko. Potom sa budeme znova čudovať, že naše deti nič nevedia,“ povedala triedna učiteľka na súkromnej základnej škole Dneperská Dagmar Pastulová.

A učebnice vlastivedy nie sú jediným príkladom. „Do februára sme nemali ani učebnice prírodovedy. Keby neexistovali zdroje ako virtuálna knižnica pre učiteľov, boli by sme stratení,“ dodala Pastulová. Ministerstvo v tomto smere sľubuje zmenu. „Veríme, že trend v dopĺňaní chýbajúcich učebníc, bude pokračovať smerom k uspokojeniu potrieb všetkých škôl. Budeme sa o to naďalej snažiť, aj keď tento proces je zdĺhavý a zložitý,“ objasnila Renáta Vitková z odboru komunikácie ministerstva školstva.

Keď aj učebnice dorazia, viacerých učiteľov ale trápi ich kvalita. „V nových učebniciach si musím pri výučbe dopĺňať informácie zo starých, aby som splnila nové štandardy. To nie je pre učiteľa veľmi výhodné, pretože si to musí sám sledovať,“ sťažuje sa Pastulová. Dagmar Pastulová tento rok okúsila na vlastnú päsť zmenu – pre svojich tretiakov objednala iné učebnice, než tie, ktoré odporúča štát. Zmenu ocenili aj samotné deti, no učebnice, ktoré Pastulová vybrala, bežne v škole neuvidíte.

„Nepoužívame všetky knihy, ktoré sú prikázané. Samozrejme aj medzi prikázanými učebnicami sú kvalitné kúsky, ale nepáči sa mi, že niektoré vydavateľstvá nedostanú šancu ukázať svoje publikácie aj keď ich učebnice sú kvalitné a v súlade so štandardami,“ vyjadrila svoj názor učiteľka. Dodala, že často sú prikázané učebnice menej kvalitné.

Foto
ilustračné foto / TASR

Po slobodnom výbere učebníc volajú tak učitelia, ako i menšie vydavateľstvá. Čas od času túto otázku nastoľuje aj opozícia v parlamente. „Na Slovensku existuje silne centralizovaný spôsob nákupu učebníc a ministerstvo školstva vyhlasuje ku každej publikácii verejné obstarávanie. To funguje prostredníctvom súťaže návrhov, kde vydavatelia môžu predkladať svoje návrhy a následne komisia vyberie najlepší návrh,“ objasnil situáciu konateľ vydavateľstva TAKTIK Miroslav Tokarčík.

Z víťaznej publikácie následne učia na školách ďalších 5 až 10 rokov. „Ak chcete, aby bola schválená práve vaša učebnica a aby bola schválená štátom, musíte vyhrať verejné obstarávanie. Tento spôsob je nevýhodný aj kvôli tomu, že následnú distribúciu týchto učebníc realizuje ministerstvo školstva prostredníctvom ďalšieho verejného obstarávania, kde vyberá víťaza na distribúciu,“ dodal Tokarčík.

Aj v týchto chvíľach už rezort školstva pripravuje nákup reedícií učebníc a pracovných zošitov pre školský rok 2018/2019. “Takisto prebieha aj verejné obstarávanie na tvorbu, vydanie a tlač nových titulov a súborov učebníc v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Ide napríklad o Prvouku pre druhý ročník základných škôl, matematiku pre prvý a štvrtý ročník základných škôl, geografiu pre piaty až deviaty ročník základných škôl a prvý až štvrtý ročník gymnázií s osemročným štúdiom,“ dodala Vitková z ministerstva školstva.

Tvorba nových učebníc a prípadná aktualizácia už existujúcich schválených učebníc je realizovaná primárne v súvislosti so zmenami Štátneho vzdelávacieho programu, ako aj s tým súvisiacimi obsahovými a výkonovými štandardmi. „V tomto roku boli dodatočne vyčlenené 4-milióny eur na zabezpečenie učebníc a celková suma na tento účel predstavuje 10-miliónov eur. Finančné prostriedky slúžia na celý proces zabezpečenia učebníc. Od reedícii cez nové učebnice, príspevky na učebnice cudzích jazykov až po distribúciu,“ uvádza ministerstvo.

So zmenou súčasnej učebnicovej politiky ministerstvo školstva nesúhlasí. „Ak by sa tento proces decentralizoval, zabezpečenie učebníc by bolo drahšie a školy by to takisto zaťažilo zvýšenou administratívou,“ tvrdí ministerstvo. Vydavatelia ale vidia v nastavenom systéme ďalšie medzery. „Problémom týchto obstarávaní je aj šibeničný termín. Častokrát sa stáva, že ministerstvo školstva dá krátky čas na to, aby sme im predložili návrhy do súťaže. Naposledy to bolo iba 40 dní. To je veľmi krátka doba na pripravenie kvalitného návrhu,“ oponuje Tokarčík.

Foto
ilustračné foto / TASR

Nákup učebníc – teda systém, aký na Slovensku funguje roky, je európskym unikátom. Učebnice takto nakupujú už len na Cypre, na Malte a v Grécku. V ostatných krajinách EÚ je trh s učebnicami otvorený. V susednej Českej republike funguje otvorený trh spoľahlivo. „V Českej republike je trh otvorený a školy si samé vyberajú, ktorú učebnicu chcú používať. Na to, aby bola táto učebnica hradená ministerstvom školstva, musí mať taktiež schvaľovaciu doložku,“ objasnil Tokarčík z vydavateľstva TAKTIK. Aby ju učebnica získala, vydavateľ musí predložiť dve pozitívne recenzie. Tak sa učebnica predloží ministerstvu školstva aj s posudkami.

„Ministerstvo školstva kontroluje či je učebnica v súlade so štátnym vzdelávacím programom a či sa v učebnici nenachádzajú problematické pasáže. Školy si môžu učebnice zakúpiť a následne dostanú od ministerstva peniaze podľa počtu žiakov,“ opísal Tokračík proces kontroly.

V Čechách teda nie je verejné obstarávanie na učebnice. Učitelia si sami vyberú učebnicu, ktorú považujú za najlepšiu. Výhodou je, že môžete kedykoľvek prísť s novou učebnicou a môže sa začať používať, ak dostane doložku. Zároveň to zvyšuje konkurenciu medzi vydavateľstvami a tie sa snažia prinášať nové trendy vo vzdelávaní i aktualizovať svoje publikácie.

Ministerstvo školstva sa chystá predstaviť v týchto dňoch reformy školstva. Učebnicovej politiky sa ale pravdepodobne nedotknú. Tí, ktorí so spôsobom výberu učebníc na Slovensku nesúhlasia, plánujú vyvíjať tlak ešte intenzívnejšie. „Všetky veľké vydavateľstvá na Slovensku by boli za otvorený učebnicový trh, pretože by to dodalo chýbajúcu transparentnosť do celého procesu. Pokiaľ ale bude ministerstvo školstva naďalej odmietať tento systém, môžeme sa len naďalej snažiť presviedčať verejnosť o tom, kvôli čomu chceme otvoriť učebnicový trh,“ uzavrel tému Tokarčík.

 

Autor: SILVIA HAMRÁKOVÁ

Komentáre