Storočnica košického hokeja

KošiceHistoricKE

Písal sa 18. december 1921, keď na ľad v košickom mestskom parku vykorčuľovali hokejisti košických športových klubov ČsŠK a KAC Košice, aby pred veľkou diváckou kulisou predviedli prvé hokejové zápolenie. Nikto vtedy nevedel, nakoľko sa nová športová hra v meste uchytí, ale správy zo zahraničia dávali tušiť, že ide o veľkú udalosť. V týchto dňoch sa košický hokej a zároveň slovenský dožíva stého jubilea. Pripomeňme si začiatky a zrod slávneho košického hokeja.

Foto
Prvé hokejové mužstvo KAC Košice na fotografii z decembra 1921 – vľavo rozhodca Heczkó, Varga, Barta, Paucsó, Böszörményi, Klestinszky, Burtovszky II, Franck a rozhodca Tabitzky  / HistoricKE

Hokej dorazil do Košíc po vojne a bol najväčšou novinkou športového života v Košiciach. Podobne ako na celom území Československa, aj tu sa spočiatku udomácnil bandy hokej. Ide o predchodcu kanadského ľadového hokeja, ktorý poznáme dnes. Aké boli pravidlá? Citujeme z dobových novín Slovenský východ:

§ 1. Hrište má podobu obdelníka, jehož dlhšie strany majú 80—100 m. kratšie 40-50 m. Hranice hrišťa majú byť zreteľne označené metami. Priečne mety menujeme brankovými, pozdlžné postrannými. Rohy majú byť pokiaľ možno označené práporkami.  Prostriedkom hrišta rovnobežne s metami brankovými nech je vedená stredná meta. V prostriedku tejto mety nech je označený kruh v priemere 1-2 m. Vo vzdialenosti 20 m. od met brankových má byť naznačená „20 m. meta".

§ 2. V prostriedku každej brankovej mety stojí bránka, ktorú tvoria dva kolmé stlpky na ktorýcb horejšie konce je pribité priečne brvno. Výška branky je 2:13 m. Stĺpky musia stáť presne na mete, vo vzdialenosti 3,65m. Branky majú byť opatrené sieťami.

§. 3. Loptu používame plne gumovú nie väčšieho priemeru ako 7 cm, nie menšieho ako 6 crn., váha nie väčšej 145 g. a nie menšej 120 g.

§ 4. Palice musia byť drevené. Palice obýjané železom nie sú prípustné. Váha palíc nesmie presahovať 650 g. Dĺžka jej meraná na zovňajšej strane ohybu, nesmie presahovať 120 cm. Ostatná forma musí byť taká, aby sa mohla pritiahnuť prsteňom v priemere 5 vm.

§ 5. Hráči smú používať len také brusle,  ktorých špic nepresahuje podošvu topánky viacej ako 3 cm.

§ 6. Normálny počet hráčov je 7 na každej strane. Na zvlášte velkých hrišťách môžu sa kapitáni mužstiev dorozumieť a staviť po 9 ľudoch. Pred začiatkom hry ushovoria sa kapitáni či a do klorej doby sú prípustení náhradníci.

 § 7. Pravidelný čas trvania hry le 2x40 minut. Kapitáni môžu sa dohodnúť aj o to, či má byť ten čas zkrátený. alebo predlžený. Pred začialkom hry losujú kapitáni za prítomnosti rozbodčieho o volbe braniek. Po prvej polovici zápasu musia branky menit. Prestávka v polčase se nemá byť dlhšia ako 10 minut. Pred započatílm hry treba sa ushovoriť, či a ako dlho možno hru predĺžiť, po nerozhodnom výsledku vo vymeranom čase.

§8 Hra sa začne tým, že rozhodčí vhodia v prostriedku loptu tak aby padla do prostredého krubu. Po druhom padnutí je teprv v hre. Prv nesmie nikto z hráčov prekročiť strednú líniu ani obvod stredného kruhu. Jestli niektorý z hráčov poruší toto pravidlo, opakuje rozhodčí vyhodenie lopty. Pri dvojom poušení pravidla jednou stranou, môže byť proti vinníkovi prisúdené voľné hodenle dľa §14.

Vieme, že u v sezóne 1919/1920 bolo pri Československom športovom klube zriadené hokejové mužstvo. „ČsŠK Košice otvára odbor pre hru hockey a prosí hráčov v Košiciach prebývajúcich, aby sa hlásili u dr. Řezáča na riaditeľstve pošty.“ O rok neskôr sa v dobovej tlači spomína: „ČsŠK zostavil hokejové mužstvo, ktoré bude trénovať, akonáhle to počasie dovolí pod vedením dr. Fleischmanna. Dosiaľ trénujú pozemný hokej,“ ale nakoľko počasie neprialo, premiéra hokeja v Košiciach sa posunula až na december 1921.

Foto
Pečiatka odboru kanadského hockeya športového klubu ČsŠK / HistoricKE

Prvou hokejovou sezónou v Košiciach bola sezóna 1921/1922. V Slovenskom Východe zo dňa  20. októbra 1921 sa píše: „ČsŠK Košice zriadil hokejový odbor, ktorý povedie známy hokejista por. Lepier...“ Jindřich Lepier tak prevzal vedenie hokejového odboru a stal sa kľúčovou osobou pri počiatkoch bandy hokeja v meste. Lepier bol profesionálny vojak 11. pešej divízie, ktorý okrem toho, že bol vynikajúci hráč (hokej hrával už pred príchodom do Košíc), bol aj obetavým inštruktorom a rozhodcom.

Aj ďalší českí hráči zo zostavy ČsŠK mali už skúsenosti s hokejom. Vďaka ich aktivite sa začali priúčať i hráči iných športových košických klubov a po niekoľkotýždňovom tréningu sa dohodli na vzájomnom zápase hokejové odbory športových klubov ČsŠK (Československý športový klub) a KAC (Kassai Atletikai Club). V prípravnom stretnutí 15. decembra zvíťazil ČsŠK v pomere 9:2. Pre obecenstvo bol pripravený nedeľňajší súboj (18. december 1921), ktorý možno označiť ako prvý hokejový zápas na Slovensku.

Foto
Slovenský východ 14. decembra 1921 / HistoricKE

Stretnutie sa skončilo jasným víťazstvom „českých učiteľov“ nad „košickými žiakmi“ v pomere 12:2. V ČsŠK vynikali Dr. Brosch a por. Lepier nielen organizačnými schopnosťami, ale i svojou hrou. Diváci obdivovali ich bezchybnú jazdu a skvelé ovládanie malej lopty. Atmosféru na tomto prvom hokejovom stretnutí najlepšie vystihuje správa z košických novín:

„Hockeyová sezóna v Košiciach sľubne započala v nedeľu k nemalému potešeniu našich športovcov. Pomaly sme mysleli a úplne verili, že splesnejú naším hockeystom palce niekde v košoch, než sa dožijeme toho, že v Košiciach uvidíme hockey, lebo mali sme zkúsenosť  z predošlých rokov; nedeľa minulá však nás poučila, že náhľady naše boly nesprávne. Naše obecenstvo viac menej maďarské nemalo o hockeyi tu žiadneho úsudku a len obmedzovalo sa na čítané zprávy v novinách zo sporov medzinárodných alebo i domácich zápasov v hockeyi a väčšina ich bola, ktorá ešte vo svojom živote snáď tento nevidela hrať, čo sme pozorovali, vysvetľujúc si tento tak či onak. Bolo to na nich vidieť, lebo divili sa každému pohybu hráča veľmi ... Nedeľnajší zápas mal v sebe tiež niečo zvláštneho. Pohoda, ktorá trvala bola práve ako tomu stvorená a taká ako sme si priali. Zápas mal ohromnú návštevu, asi 2-3000 osôb. Okolo druhej hodiny drôtené ploty klzišťa počaly sa obklopovať a kým počal boj bolo vidieť dookola hlavu na hlave, čím je dokázané, že nie len football ale i hockey ovláda tu úplne svoje miesto. Veď to bola novinka – niečo neznámeho!“ / Slovenský východ

Športový klub Kassai Sport Club (KSC) nasledoval príklad KAC a onedlho začali aj ich športovci dôsledne trénovať. Tým sa počet hokejových mužstiev v Košiciach rozrástol na tri. Ich prvý zápas odohraný v čase Vianoc – 25. 12. – s mužstvom KAC skončil ich víťazstvom 4:1 (2:0).

Košickí hokejisti odohrali propagačné hokejové  zápasy v Spišskej Novej Vsi a v Prešove. K prvému meraniu síl s mimokošickým mužstvom – so Spišskou Novou Vsou došlo 8. januára  na ľade súpera. ČsŠK si odtiaľ odnieslo víťazstvo po výhre 7:4. 15. januára zavítali do Prešova mužstva KAC a KSC, aby predviedli čaro „zimného futbalu,“ ako niektorí nazývali túto zimnú hru. Prešovčania boli nadšení a v priebehu niekoľko dní sami zostavili hokejové mužstvo pri športovom klube prešovského TVE. Ich prvý vzájomný zápas s košickým KAC skončil prehrou v pomere 5:7. Bola to premiéra mimokošického mužstva v Košiciach.

V priebehu prvých dvoch mesiacov sa odohralo viacero priateľských stretnutí medzi spomenutými klubmi. Po vzájomnom zápase ČsŠK s výberom KAC/KSC novinári konštatujú, že „vyzbrojenie bolo u čechov veľmi špatné. Väčšina hráčov hrala s bruslami známky „Colombus“ s tupými hranami.“ Prítomnosť českých dôstojníkov ovplyvnila i názov, v novinách sa športový klub ku koncu roku uvádza ako Dôstojnícky hockeyový cercle pri ČsŠK (skratka DHC).

Hokej si v priebehu krátkej doby získal takú obľubu, že sa pri klube KAC vytvorili i ženské mužstvá. Prvý zápas medzi dvoma ženskými mužstvami KAC sa odohral 15. januára 1922. Úvodné meranie síl sa dočkalo veľkého úspechu. V zápase vyhralo „modré“ mužstvo nad „bielym“ v pomere 4:2. Onedlho si hráčky z KAC našli súpera v ženskom celku KSC. Vzájomné stretnutie 29. januára hrané na dva polčasy po 10 minút skončilo víťazstvom KAC v pomere 4:0. Hokejisti v sukniach vzbudili veľký ohlas a ich stretnutia sledovali stovky nadšených divákov. Ženský hokej bol v tom čase raritou v celoeurópskom meradle. Viaceré zahraničné médiá informovali o popularite ženského hokeja v Košiciach. Žiaľ, v nasledujúcich sezónach sa sukne na ľade už neobjavili a ženský hokej sa dlho, dlho v Košiciach nehrával.

Foto
Hokejový zápas ženských hokejových mužstiev KAC a KSC z februára 1922  / archív Múzea Štátnych lesov TANAP-u, poskytol Rastislav Ovšonka

Ako vznikla prvá organizovaná hokejová súťaž na Slovensku ?

Keďže umelá ľadová plocha bola zriadená v Košiciach až v roku 1959, hokejisti využívali len prírodné klziská. V 20. rokoch sa majstrovské zápasy hrali na jedinom pravidelne udržiavanom klzisku v mestskom parku, v tom čase zvanom Sokolský sad.

Počas druhej košickej hokejovej sezóny sa 28. novembra 1922 uskutočnila ustanovujúca schôdza okresu ČsSH pre východné Slovensko v Košiciach. Predsedom sa stal Kálmán Gerhardt (KAC), podpredsedom Jindřich Lepier (ČsŠK), sekretárom József Kustra (ČsŠK) a zväzovým kapitánom Béla Vas (KAC). Slovenské a maďarské kluby vytvorili riadiaci orgán bez ohľadu na národnosť a vstúpili do zväzu. Tréningy na ľade mali spoločné, príslušnosť ku klubu nehrala žiadnu úlohu, s výnimkou piatka, keď mali vyhradený čas mužstvá, ktoré mali v nedeľu naplánované stretnutie. Stanovili sa súťažné podmienky a vytvorila sa prvá organizovaná hokejová súťaž na Slovensku. Dovolené bolo hrať zápasy len medzi mužstvami prihlásenými do súťaže – košickými boli: ČsŠK, KAC, KSC, Törekvés a Slávia, prešovským: ETC. Ako vidno, pribudli aj hokejové odbory Törekvés (Snaha, išlo o robotnícky klub) a Slávia Košice, ktorý bol po ČsŠK druhým československým športovým klubom v Košiciach.

Foto
Pohľad na stretnutie v bandyhokeji medzi ČsŠK a Sláviou Košice  / HC Košice

Zima však sklamala priaznivcov hokeja počas celej sezóny. Teplé počasie spôsobovalo rýchly odmäk a správcom klziska sa tak nepodarilo dlhšie udržať ľad, na ktorom by bolo možné hrať hokejové stretnutia. Na miestnom klzisku sa tak odohrali len štyri zápasy z plánovaného turnaja. Tak, ako bola po organizačnej stránke neúspěšná sezóna 1922/1923, tak o to viac sa darilo v tej nasledujúcej. Sezóna začala na prelome rokov priateľskými zápasmi a súťaž prihlásených mužstiev (ČsŠK, KAC, KSC, Hakoah, Slávia a Törekvés) sa odohrala celá, systémom vzájomných zápasov. V priebehu súťaže vynikli hlavne výkony hráčov Brož, Lepier (ČsŠK) – Burtovszky, Sámsony, Zsolcer, Böszörményi (KAC) – Tapolyi, Korschelt (KSC) – Éles, Bajusz, Frank (Slávia) – Riff, Dráb, Frank (Törekvés) brankár Weisz (Hakoach). Víťaz turnaja ČsŠK dostal ako cenu 7 zlatých medailí, druhá Slávia 7 bronzových medailí.  

„My len na to upozorňujeme usporiadajúce kluby, aby za bránky nepúšťali divákov, ktorí tam fanatickým správaním vytvárajú škandálne situácie, a zvolených rozhodcov, aby zaväzovali k tomu, že keď príjmu túto funkciu, tak nech ju vykonávajú prísne podľa pravidiel a spravodlivo“ / Slovenský východ

Výber hráčov z KAC a KSC si prvýkrát mohol zmerať sily so zahraničnými súpermi v januári 1924. V Budapešti hrali v konkurencii štyroch maďarských mužstiev o Csákyho putovnú cenu. I keď na turnaji nezískali ani bod, predviedli peknú hru a boli vyrovnaným súperom mužstvám európskych kvalít.

Foto
Novinová správa o ukončení prvej regulárnej hokejovej súťaže v sezóne 1923/1924 / Slovenský východ
Foto
Konečná tabuľka majstrovstiev v sezóne 1923/1924  / Kassai Ujság

 

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre