Stredná škola z Vranova nad Topľou vyhrala celoslovenskú súťaž Euroscola

VýchodZaujímavosti

Študenti pocestujú do Štrasburgu.

Žiaci Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou sa stali víťazmi celoslovenskej súťaže Euroscola. Jej cieľom je rozprúdiť medzi mladými ľuďmi diskusiu o Európskej únii, o jej smerovaní a možnostiach. Učiteľka Slavomíra Kisilová potvrdila, že vranovská škola už bola v tejto súťaži úspešná aj v minulosti:

„Témy spojené s Európskou úniou sú súčasťou výchovného vzdelávacieho procesu, avšak tento projekt ponúka vstúpiť hlbšie do problematiky, ktorú európska politika, Európska únia rieši. A to napomáha tomu, že naši študenti majú príležitosť byť vychovávaní k aktívnemu občianstvu.“

Slovensko tento rok oslavuje 20. výročie vstupu do Európskej únie. V prípade stredoškolákov tak ide o generáciu, ktorá sa už do Európskej únie narodila. Cieľom je preto ponúknuť im pohľad a porovnanie, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzerá teraz.

„Sú to naši budúci voliči a oni budú rozhodovať o veľmi dôležitých témach. Rovnako je to priestor aj pre rozvoj kritického myslenia, keďže v tomto projekte prebiehajú rôzne diskusie a témy. A mladí ľudia potrebujú nielen tieto informácie vyhľadať, triediť, ale sa vedieť aj správne opýtať,“ doplnila Kisilová.

Foto
Celoslovenskú súťaž vyhrali študenti z Vranova nad Topľou / facebook.com/cssvranov

Žiaci navyše získavajú vzdelanie, ktoré ich pripraví na budúce úlohy v spoločnosti. Avšak asi takým najviditeľnejším benefitom pre úspešné školy je to, že sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu. Škola však musela splniť niekoľko súťažných podmienok.

„Určite to boli, aspoň pre mňa, také najviac obohacujúce besedy, ktoré sme robili s europoslancami. Bola to úžasná príležitosť pre nás, mladých ľudí pýtať sa veľa otázok a dozvedieť sa odpovede z prvej ruky. Tieto besedy boli pre nás tiež úžasnými príležitosťami rozšíriť si obzor a informácie o Európskej únii,“ povedal študent Mikuláš Gazda.

Foto

Študentka Alena Vidová doplnila, že jednou z aktivít bola aj priama komunikácia s ľuďmi v uliciach mesta:

„Pýtali sme sa okoloidúcich rôzne otázky, či majú záujem o Európsku úniu, či pôjdu voliť, či vôbec vedia, čo všetko, kam všade zasahuje Európska únia. Snažili sme sa tiež poukázať na nízku účasť vo voľbách do Európskej únie. Taktiež jednou z aktivít boli rámčeky s nápisom Eurovoľby, ktoré sme vytvorili a takto sme sa snažili tieto európske voľby rozšíriť medzi našich rodičov a zvýšiť povedomie aj tam.“

Vranovskí študenti nám povedali, že aj vďaka súťaži si uvedomili mnoho výhod, ktoré našej krajine, ale aj konkrétne im, vyplývajú z členstva v Európskej únii. Študent Ondrej Grajcar vyzdvihol najmä možnosť slobodného cestovania a štúdia v zahraničí:

„Pred Európskou úniou takéto možnosti, bohužiaľ, neboli možné. A teraz si môžem dovoliť vycestovať, študovať a poznávať inú krajinu a takisto veľa sa pri tom dokážem naučiť. Môj osobný názor je, že najviac, čo by sme si mali vážiť a veľmi často sa to nepripomína, je mier – keďže od II. svetovej vojny už prešlo viac ako 70 rokov a je to pre Európu najdlhšie mierové obdobie. A na to ľudia často zabúdajú a nespomenú si.“

Voľby do Európskeho parlamentu nás čakajú 8. júna.

Komentáre