Stredoškolské aj vysokoškolské internáty v Košiciach sprísňujú opatrenia

KošiceKoronavírus

Dôvodom je zhoršenie epidemiologickej situácie.

Metropola východu vstúpila do tretieho stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu. Keďže sa všetky študentské internáty riadia semaforom ministerstva školstva, v čiernej fáze môžu byť otvorené iba pre žiakov s prezenčnou výučbou s odporúčaným OTP režimom. Zriaďovateľ však nemá povinnosť kontrolovať doklady o očkovaní, teste či prekonaní ochorenia u študentov. Na stredoškolských internátoch na území mesta, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, podľa jeho hovorkyne Anny Terezkovej platia prísne hygienické opatrenia:

„Podobne ako pri nástupe do školy, aj ubytovaní študenti predložia po viac ako trojdňovom prerušení dochádzky písomné prehlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa v školskom internáte vyskytne pozitívny prípad, riaditeľ internátu to nahlási príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a zriaďovateľovi. Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) pokračuje v kombinovanej forme výučby, teda v prezenčnom aj dištančnom vzdelávaní, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Všetky činnosti sa riadia podľa COVID semaforu UVLF. Ten obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v študentských domovoch. Na internátoch platia opatrenia podľa príkazu rektorky v súlade so všeobecne platnými aktuálnymi opatreniami RÚVZ, ubytovaní sa riadia podľa protokolu OTP. Nie je povolené stretávanie študentov, dôsledne sa dodržiavajú všetky hygienické opatrenia.“

Rovnako sú na tom aj internáty Technickej univerzity, na ktorých sa ale v rámci sprísnenia pravidiel realizujú kontroly izieb, aby sa predišlo navštevovaniu študentov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) oddnes prechádza na dištančné vzdelávanie, výnimkou je iba praktická výučba. Podľa hovorcu UPJŠ Tomáša Zavatčana časť výučby, ktorá sa nestihne zrealizovať v rámci zimného semestra, bude možné naplánovať aj v čase skúškového obdobia:

„Vedenie Študentských domovov UPJŠ zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad OTP a v platnosti zotrváva zákaz návštev v internátoch, ale aj vzájomné navštevovanie sa medzi ubytovanými študentmi či organizácia akýchkoľvek spoločenských akcií. Pre prípad potreby karantény sú vyčlenené izolačné izby pre pozitívne testovaných študentov.“

Zamestnanci UPJŠ sa oddnes musia preukazovať COVID pasom alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre