Stres a úzkosť pomôžu prekonať psychológovia cez anonymné linky. Počas Veľkej noci budú k dispozícii nepretržite

KošiceZaujímavosti

Už viac ako 30 rokov pacientom a ľuďom s problémami pomáhajú linky duševnej pomoci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Foto
Prednosta I. psychiatrickej klinike jej Jozef Dragašek a pcientkou / UNLP Košice

„Ľudia, ktorí potrebujú pomoc aj pacienti sa s dôverou na našich odborníkov čoraz viac obracajú zvlášť počas pandémie koronavírusu. Skúškou boli tohtoročné Vianoce. Stali sa jasným odrazom toho, že zložitá situácia mimoriadne dolieha na duševné zdravie množstva obyvateľov," hovorí Ladislava Šustová,špecialistka z Komunikačného oddelenia UNLP Košice.

V posledných dňoch a týždňoch stav psychiatrických pacientov košickej nemocnice znova zhoršuje. Psychológovia a odborníci preto aktuálne rozširujú starostlivosť. Pomôcť chcú aj prostredníctvom dôverných telefonátov.

 

Foto
Situácia pacientov s duševnými problémami sa začala zhoršovať po Vianociach. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Postcovidový syndróm

Po Vianociach začali rýchlo pribúdať pacienti s psychiatrickými problémami, situácia sa postupne zhoršovala. Príčinou boli prísnejšie obmedzenia, nárast úmrtí v rodinách a napätie v domácnostiach i v spoločnosti rástlo.

„Začali nám pribúdať aj pacienti s psychickými komplikáciami v rámci postcovidového syndrómu. S úzkosťami, depresiami, nespavosťou, stratou koncentrácie, poruchami pamäti,“ opisuje aktuálnu situáciu na I. psychiatrickej klinike jej prednosta Jozef Dragašek.

Oklieštené pravidlá fungovania v spoločnosti počas pandémie pripravili pacientov o možnosti kompenzácie nadmernej stresovej záťaže a problémy sa u nich len prehlbujú.

„Podobne ako u workoholikov na dovolenkách, dochádza k zvýrazneniu psychických aj telesných prejavov úzkosti až po uvoľnení nadmerného stresu,“ vysvetľuje prednosta.

Foto
Smutných a depresívnych ľudí počas pandémie bohužiaľ pribúda. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Terapie postupne obnovujú

Počas druhej vlny pandémie sa na klinike v rámci obmedzeného poskytovania zdravotnej starostlivosti venovalo hlavne akútnym život ohrozujúcim stavom a najzávažnejším duševným poruchám, ktorých riešenie neznieslo odklad. Obmedzené bolo aj poskytovanie psychoterapeutických výkonov, pracovnej a inej podpornej terapie.

„Dnes postupne obnovujeme  plný rozsah terapeutických výkonov. Naše pracovisko ponúka rozšírené kapacity pre ambulantné psychiatrické aj psychologické vyšetrenia a konzultácie. Znovu funguje aj denný psychiatrický stacionár."

„V lôžkovej časti rozširujeme poskytovanie odbornej aj ambulantnej starostlivosti okrem akútnych stavov aj o pacientov s úzkostnými, neurotickými a stresom podmienenými poruchami, zo zreteľom na aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia,“ dodáva Jozef Dragašek.

Foto
Terapeutická liečba a výkony sa v univerzitnej nemocnice postupne obnovujú. (Ilustračná fotografia) / TASR

Pomôžu anonymné linky

Odborníci na tlefonických linkách ponúkajú ľuďom duševnú podporu, upokoja emócie, dodajú nádej, upriamia pozornosť na pozitívne stránky života a zlepšia náladu.

„Cieľom je ventilácia a odreagovanie emócií. Klientovi pomáhame zorientovať sa v problematike a zapájame jeho vlastné zdroje zvládania. Následne ponúkame možnosti riešenia problému, prípadne priame odborné usmernenie. Ak treba, poskytneme kontakty na odborníkov z oblasti duševného zdravia,“ hovorí Ivan Dóci, prednosta II. psychiatrickej kliniky.

Psychológovia na linkách pomoci ponúkajú riešenie aj na úzkostné stavy. Odporučia jednoduché a stabilizačné techniky a telefonicky pacienta inštruujú.

Foto
Psychológovia na linkách pomoci ponúkajú riešenie aj na úzkostné stavy. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Ťažké sú hlavne sviatky

A práve obdobia sviatkov patria roky medzi najzáťažovejšie. V tom čase najviac telefonujú osamelí a izolovaní ľudia ale aj prípadne pozostalí, ktorí stratili svojich blízkych. Preto aj počas tohtoročných veľkonočných sviatkov, od 2. apríla do 4. apríla vrátane, budú odborníci na linkách k dispozícii nepretržite 24 hodín. 

V bežných dňoch budú linky pomoci fungovať takto. Linka nádeje I. psychiatrickej kliniky 055/ 6441155 funguje každý párny týždeň, teda od pondelka do štvrtka od 7:30 do 19:30. Linka dôvery II. psychiatrickej kliniky 055/6222323 fungujekaždý nepárny týždeň v rovnaké dni a v rovnakom čase. 

V  piatky a počas víkendov fungujú linky duševnej pomoci v UNLP non-stop. Sú spoplatnené ako telefonát na pevnú linku. 

Komentáre