Študenti na košickej SPŠ elektrotechnickej majú nové učebne za takmer 500-tisíc eur

KošiceSpravodajstvo

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie.

Foto
Nové materiálno-technické vybavenie zároveň pribudlo v ďalších štyroch učebniach odborných predmetov. Náklady na rekonštrukciu a nákup učebných pomôcok predstavovali takmer 500-tisíc eur / SPŠE Košice

„Vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie boli v tomto roku zrekonštruované štyri odborné učebne v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a zároveň boli vybavené modernými učebnými pomôckami. Nové materiálno-technické vybavenie zároveň pribudlo v ďalších štyroch učebniach odborných predmetov. Náklady na rekonštrukciu a nákup učebných pomôcok predstavovali takmer 500-tisíc eur," informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

„Je skvelou správou, že vďaka finančným prostriedkom z IROP sme mohli ďalšiu župnú školu vybaviť novými modernými technológiami, vďaka ktorým sa zlepšia podmienky na vyučovanie odborných predmetov. Študenti by sa mali vzdelávať v takých podmienkach, aké ponúkajú moderné firmy. Som rád, že sa naše župné školy neboja nových výziev a využívajú možnosti financovania svojich projektov aj z eurofondov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nové a renovované priestory v druhej najväčšej strednej škole v Košickom kraji sa stali súčasťou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie, ktoré ponúkajú možnosti špeciálnej odbornej prípravy i ďalším stredným školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. „Učebne sme vybavili novými notebookmi, tlačiarňami, interaktívnymi tabuľami aj špeciálnymi meracími stolmi, ktoré slúžia na vyučovanie predmetu elektrotechnické meranie a elektrotechnika,“ informoval riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach Štefan Krištín.

Aj v rámci iniciatívy Catching Up Regions, ktorej súčasťou je i Košický samosprávny kraj, sa župa snaží zlepšiť možnosti študentov na pracovnom trhu. „Na slávnostnom otvorení priestorov sa prezentovali aj vízie našej školy pre zástupcov Európskej komisie a Svetovej banky. Využitie všetkých možných prostriedkov je jedným z kľúčov k modernému vzdelávaniu,“ dodal riaditeľ školy.

Zdroj: SITA

Komentáre