Súčasťou Integrovaného dopravného systému Východ je už aj Prešov

PrešovSpravodajstvo

Cieľom je zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy.

Do Integrovaného dopravného systému (IDS) Východ sa po Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji a mesta Košice zapojil aj Prešov. Podpísaná bola tak mandátna zmluva medzi zástupcami prešovskej samosprávy a organizátorom IDS Východ.

„Ide o nevyhnutný krok k naplneniu našej vízie modernej verejnej dopravy, ktorá je dostupná pre všetkých a motivuje ľudí k jej využívaniu. Cestujúci majú mať garanciu, že sa do cieľa každej svojej cesty v rámci oboch krajov dostanú pohodlne, bez zbytočných čakaní vďaka garantovaným prestupom,“ uviedol viceprimátor mesta Prešov Richard Drutarovský.

Foto
Ďalšou výhodou zapojenia sa do systému je aj možnosť využívania dopravného modelu IDS / facebook.com/msupresov

Podľa viceprimátora sa zapojením do tohto systému v Prešove vyzdvihne mestská a regionálna doprava po vzore zahraničných metropol.

„Účelom tejto zmluvy je plnohodnotná integrácia dopravných systémov dvoch krajov a miest. Výsledkom by mal byť efektívny systém nadväzností mestskej, regionálnej a prípadne aj železničnej dopravy. Súčasťou plánu je aj tarifná integrácia, to znamená cestovanie na jeden cestovný doklad bez ohľadu na druh použitého dopravného prostriedku,“ vyjadril sa za IDS Východ Norbert Mondek. 

Ďalšou výhodou zapojenia sa do systému je aj možnosť využívania dopravného modelu IDS, ktorý mapuje infraštruktúru celého východného Slovenska. Softvér tak na základe vstupných dát vie odhadnúť dopad na infraštruktúru či cestujúcich. V pláne je aj tvorba systému obchádzkových trás pri rekonštrukcii ciest a mostov v Prešove.

„Spoločným cieľom IDS Východ aj mesta Prešov je zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy, a to aj odbremenením cestujúcich od nakupovania množstva rôznych cestovných lístkov. Touto zmluvou sa zlepší už aj doterajšia spolupráca v koordinácii mestskej a regionálnej dopravy v širšom okolí Prešova. Počas apríla nastavíme procesy tejto spolupráce tak, aby sme spolu so samosprávnymi krajmi dosiahli tarifnú integráciu v termíne podľa plánu obnovy,“ informoval primátor mesta Prešov František Oľha.

 

Zdroj: TASR

Komentáre