Súčasťou komisií prešovského zastupiteľstva chce byť 157 záujemcov

PrešovSpravodajstvo

Proces ich výberu má byť po novom transparentnejší.

Záujem o členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prejavilo 157 občanov. Najmladší mal 18 a najstarší 72 rokov. Najväčší záujem bol o komisiu pre školstvo a šport, naopak najnižší o komisiu pre disponovanie s majetkom mesta.

Proces výberu neposlancov má byť po novom transparentnejší. Primátor mesta František Oľha uviedol, že kreovanie komisií v minulosti vytváralo nedôveru, niekedy rovnako aj samotné rozhodnutia a odbornosť komisií:

„Neposlancami boli ľudia, ktorí buď sledovali nejaké vlastné záujmy a tým pádom ich hlasovania v komisiách nezaujímali. Mali sme problém s tým, aby nám chodili na komisie.“

Primátor dodal, že jediným spôsobom, ako to celé zmeniť, bolo zmeniť celú koncepciu. V rámci nej budú zoznamy nominovaných ľudí zverejnené, a bude jasné, kto koho do komisie nominoval. Celý postup podľa neho povedie okrem iného k tomu, že mesto bude v rozhodovaní oveľa odbornejšie.

Foto
Členmi komisií chce byť 157 občanov / KOŠICE ONLINE

Komisie majú štandardne piatich členov – poslancov. Podľa štatútu mesta nesmie byť počet neposlancov vyšší ako počet poslancov. Podmienkou je, že aby sa niekto mohol stať kandidátom, musí byť nominovaný.

„Ďalšou bolo, aby členovia výberovej komisie v každej komisii mali k dispozícii životopis každého kandidáta s tým, že ten bude po úspešnom zvolení v mestskom zastupiteľstve zverejnený,“ vysvetlil viceprimátor Richard Drutarovský.

Členovia z poslancov si budú vyberať odborníkov do svojej komisie. Aby mohol proces ovplyvniť aj primátor mesta, podľa Drutarovského bude ďalším členom výberovej komisie, teda šiestym, aj nominant primátora a siedmym sekretár komisie. Pravidlá výberu sú ponechané na samotnú komisiu.

„Predpokladáme, že ak sú všetci poslanci kooperatívni, tak sa vedia sami zhodnúť na tom, ako si vyberú zložku nominantov do komisie,“ dodal viceprimátor.

Výsledkom bude rebríček kandidátov, ktorý pôjde do mestskej rady na rokovanie. Jej úlohou bude vytvoriť konkrétny návrh pre zasadnutie mestského zastupiteľstva, teda zoznam štyroch neposlancov do každej komisie mestského zastupiteľstva.

Zdroj: SITA

Komentáre