Súdny spor o Dom umenia trvá už viac ako 20 rokov

KošiceSpravodajstvo

ŽNO sa odvolala na Ústavný súd.

Najvyšší súd v novembri minulého roka rozhodol, že Dom umenia v Košiciach patrí mestu. Odmietol tak dovolanie košickej Židovskej náboženskej obce, ktorá sa od roku 1995 domáha vydania objektu bývalej synagógy. Budova však podľa súdov zásadnou prestavbou zanikla a nemôže byť predmetom vydania.

„Mesto Košice je od začiatku tohto sporu presvedčené, že nie sú a neboli splnené zákonné podmienky na vydanie nehnuteľnosti žiadateľovi, ktorý si uplatnil reštitučný nárok ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia. Mesto Košice preto víta rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý odmietol dovolanie žiadateľa voči právoplatnému rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach vydanému v prospech mesta Košice,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Foto
Súdny spor trvá už viac ako 20 rokov / TASR

Židovská obec však na rozhodnutie Najvyššieho súdu reagovala podaním sťažnosti na Ústavný súd, ktorý v tejto veci zatiaľ nerozhodol. Stavba si podľa nej aj v súčasnosti zachováva všetky znaky synagógy a rozhodnutie súdu ju nepresvedčilo o tom, že by mala byť novou vecou len preto, lebo aktuálne slúži iným ako náboženským účelom. Košická židovská obec pre Rádio Košice uviedla, že využije všetky zákonné prostriedky na uplatnenie svojho reštitučného nároku, ktorý naďalej považuje za dôvodný a spravodlivý.

Komentáre