ŠÚKL-u chýbajú údaje od výrobcu vakcíny Sputnik V

SlovenskoKoronavírus

Nemôže porovnať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nemôže bez dostatočných dôkazov prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík ruskej vakcíny Sputnik V. Chýbajú údaje od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách.

Ako uviedla hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková, v čase zaslania hodnotiacej správy rezortu zdravotníctva boli k dispozícii výsledky z 11 zo 14 parametrov laboratórnej kontroly, zvyšné parametre by však nemali vplyv na stanovisko ŠUKL:

„Laboratórne testy zodpovedajú niektoré otázky o farmaceutickej kvalite vakcíny, len na základe laboratórnych testov však nie je možné prijať záver o účinnosti a bezpečnosti u ľudí.“

Foto
Skúška vakcíny Sputnik V / TASR

Ministerstvo zdravotníctva požiadalo ŠUKL o stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalite vakcíny Sputnik V, zabezpečenie laboratórnej kontroly dovezených šarží a vykonanie fyzickej kontroly v miestach výroby.

„Štátny ústav posúdil dodanú dokumentáciu týkajúcu sa bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcíny a vykonal fyzickú kontrolu v miestach výroby,“ povedala Jurkemíková s tým, že ŠUKL pri kontrole šarží nadviazal spoluprácu s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied:

„K dnešnému dňu niektoré laboratórne testy stále prebiehajú. Trvanie laboratórnej kontroly do veľkej miery závisí od termínu dodania objednaných reagencií, a preto ho nie je možné urýchliť.“

ŠÚKL pracuje na zabezpečení laboratórnych testov dovezených šarží, avšak bez dostatočných dôkazov nemôže prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík vakcíny Sputnik V. O očkovaní ruskou vakcínou rozhoduje rezort zdravotníctva. Jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová reagovala tým, že posudok k vakcíne ešte nie je ukončený, aktuálne sa realizujú tri laboratórne testy.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre