Suseda si nevyberieš

SlovenskoZaujímavosti

Pojem „nočný kľud“ nie je právne upravený.

Do redakcie nám prišla prosba o pomoc jedného z Košičanov v súvislosti so susedskými vzťahmi. Zisťovali sme, čo sa dá robiť v prípade neprispôsobivého suseda, ak priamo neporušuje zákon, ale narušuje našu pohodu, spolunažívanie a istým spôsobom obťažuje a ovplyvňuje náš každodenný život. Ako nám uviedla polícia, spojenie nočný pokoj, ktoré chápeme ako čas od 22.00 do 6.00 hod. rána, nie je celkom jasne definovaný.

„V prípade, že sused obťažuje ostatných spolubývajúcich, je možné privolať hliadku polície kedykoľvek, nakoľko sa sused môže dopúšťať priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Zároveň je potrebné podotknúť, že samotný pojem „nočný kľud“ nie je právne zákonom upravený. Výklad uvedeného pojmu je tak ponechaný na osobitné právne predpisy, prevažne na všeobecne záväzné nariadenia mesta alebo obce,“ uviedla hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

V prípade, že hliadku privoláte opodstatnene vo viacerých prípadoch, môže to hrať vo váš prospech.

„Ak je na mieste zo strany polície spoľahlivo zistené, že sa priestupku dopustila konkrétna osoba, policajt môže dané konanie riešiť napomenutím alebo uložiť blokovú pokutu v prípade, že je táto osoba ochotná túto pokutu uhradiť. V opačnom prípade v rámci priestupkového konania policajt vykonáva objasňovanie priestupku (zabezpečuje podklady pre rozhodnutie Okresného úradu) a v prípade preukázania, že sa osoba priestupku dopustila, policajt predloží priestupkový spis na Okresný úrad, ktorý daný priestupok prejedná a zároveň môže rozhodnúť o uložení sankcie alebo rozhodne iným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,“ doplnila Ivanová.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Ak sa situácia s problémovým susedom do príchodu hliadky upokojí, môžete podať oznámenie priamo hliadke alebo na obvodnom oddelení a v danej veci bude vykonávané objasňovanie o priestupku v zmysle príslušných ustanovení zákona o priestupkoch. Problém so susedmi však môžete riešiť aj na inej úrovni. 

„Mimo polície možno danú situáciu riešiť v rámci civilného konania, v zmysle napr. Občianskeho zákonníka, v rámci obce so starostom/obecným zastupiteľstvom, v rámci mesta so starostom mestskej časti, resp. s jej zastupiteľstvom, či v danom prípade nedošlo k porušeniu niektorého zo všeobecne záväzných nariadení obce alebo mesta,“ vysvetlila hovorkyňa.

Podľa polície je potrebné dokázať neprispôsobivé správanie svojho suseda v rámci objasňovania priestupku, a to hlavne podaním vysvetlenia svedkov o okolnostiach, ktoré sú vám známe o protiprávnom konaní osoby.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre