Suvenírová bankovka s nulovou hodnotou je spomienkou na návštevu pápeža Františka v Košiciach

KošiceArchívPápež na Slovensku 2021

Záujemcovia zároveň prispejú na opravy katedrály.

Farnosť svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Národné poklady pripravila suvenír v podobe symbolickej bankovky s nulovou hodnotou. Ide o spomienku na septembrovú návštevu pápeža Františka v Košiciach. Na prednej strane suveníru je vyobrazený Svätý Otec s hlavným oltárom Dómu svätej Alžbety a na zadnej strane je košická katedrála.

„Zo strany Farnosti svätej Alžbety je tento suvenír spomienkovým predmetom. Každý, kto venuje na chod, reštaurovanie a nutné opravy tohto chrámu sumu v hodnote minimálne päť eur, dostáva od nás tento dar. Samotný suvenír je aj formou pomoci pre Dóm svätej Alžbety. Práve najbližšiu sobotu, ktorá je pred nami, 25. septembra počnúc 9.00 hod. až do 18.00 hod. v Urbanovej veži budeme tento suvenír ponúkať širokej verejnosti,“ povedal kurátor Dómu svätej Alžbety Tomáš Harbuľák.

Foto
Výťažok ďalšieho vydania MemoEuro a spomienkových predmetov poputuje na potreby katedrály a farnosti / TASR

Autorom olejomaľby pápeža s oltárom, ktorej reprodukcia je na prednej strane suveníru, je Jaroslav Dvorský. Katedrálu na tento účel nakreslil Vladimír Ondo:

„Je to súčasný stav katedrály. Trochu je to štylizácia, ale je to urobené kvôli tomu, aby vystúpili do popredia všetky tie hlavné prvky katedrály, čiže veže, portál. Celková požiadavka bola, aby katedrála bola zachytená po celej šírke. Vážim si, že som mohol takto prispieť na tento projekt. Tých kresieb som už nakreslil veľa, ale ani jedna z nich nie je na bankovke.“

Náklad prvej edície suveníru v pamätnej obálke je 5000 kusov. Aj výťažok ďalšieho vydania MemoEuro a spomienkových predmetov vrátane pohľadníc a grafík poputuje na potreby katedrály a farnosti.

Komentáre