Svet zdravotne a mentálne postihnutých sa otvoril. Areál kaštieľa v Žehre-Hodkovciach je prístupný verejnosti

VýchodZaujímavosti

Niekoľko rokov tam realizujú projekt takzvaného sociálneho turizmu.

V minulosti bol svet zdravotne a mentálne postihnutých v rôznych kaštieľoch dokonale odizolovaný od okolitého sveta, dnes je to úplne naopak. V zariadeniach, v ktorých sa o nich starajú, presadzujú myšlienku otvorenosti. Klientom prospieva, ak prídu do kontaktu s verejnosťou a tá zase zisťuje, že hendikepovaní žijú svoj plnohodnotný život. Príkladom je zariadenie neziskovej organizácie Domovina v Žehre-Hodkovciach. Už niekoľko rokov tam realizujú projekt takzvaného sociálneho turizmu a 1. júna otvorili ďalšiu sezónu.

Riaditeľ Ladislav Vastuško odkazuje verejnosti, nech sa vôbec neostýcha vstúpiť do areálu, ktorý je domovom telesne a mentálne postihnutých:

„Ľudia, ktorí tu žijú a o ktorých sa staráme, pre mňa nie sú ničím iným – sú ľuďmi. Len sú odkázaní na to, aby sa o nich niekto staral, lebo majú vážne zdravotné alebo mentálne postihnutie. Ale sú to ľudské bytosti, ktoré majú svoje emócie. Je pre nich odmenou, keď tu príde turista a oni sa s ním môžu porozprávať.“

Foto
Aktuálna sezóna sociálneho turizmu bude v kaštieli v Žehre-Hodkovciach trvať do konca septembra / RÁDIO KOŠICE

Zdravotne a mentálne postihnutí obývajú v Žehre-Hodkovciach areál kaštieľa Csákyovcov. Turistov, ktorí ho navštívia, sami sprevádzajú. Jedným zo sprievodcov je Michal Leško, ktorý od roku 2005 má paranoidnú schizofréniu a kontakt s ľuďmi mu veľmi prospieva:

„Teším sa, kto príde, koho stretnem. Či prídu zo zahraničia, či domáci. V menšine sú takí, ktorí si areál len prejdú. Väčšinu ale to, čo poviem, ich dopodrobna zaujíma. Sú prekvapení, že inde až také podrobné informácie nepodávajú.“

Aktuálna sezóna sociálneho turizmu bude v kaštieli v Žehre-Hodkovciach trvať do konca septembra.  

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre