Svidnícka odevná firma vyplatila bývalým zamestnancom odstupné vo výške 200-tisíc eur

VýchodSpravodajstvo

Mali ho dostať ešte v júli minulého roka.

Talianska odevná firma I.C.A s fabrikou vo Svidníku v uplynulých dňoch vyplatila 130 bývalým zamestnancom odstupné vo výške približne 200-tisíc eur. Ako uviedol člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) KOVO Jozef Balica, mali ho dostať ešte v júli minulého roka:

„Bývalým zamestnancom bolo v plnej výške vyplatené odstupné vo výške dvoj- až trojmesačného odstupného podľa toho, kto koľko odpracoval. OZ KOVO hodnotí tento krok pozitívne. Poviem, paradoxne, že neďakujeme za to, pretože zamestnávateľ týmto nepreukázal žiadnu milosť, ale oneskorenú povinnosť. Bývalým zamestnancom mal tieto peniaze vyplatiť ešte v júli minulého roka. Mám informácie, že asi 40 percent bývalých zamestnancov pracuje, ostatní sú, žiaľ, nezamestnaní. Pomôže im to preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu.“

OZ KOVO zastupoval zamestnancov nielen počas trvania zamestnaneckých pomerov, ale aj pri ich rozväzovaní, pričom trval na ich riadnom ukončení a vyplatení finančných prostriedkov v zmysle platného Zákonníka práce.

„Iniciovali sme množstvo upozornení, podnetov, sťažností, ktoré vyústili až do žiadosti vyplatenia pohľadávok z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Podmienkou vyplatenia bol návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý sme podali prostredníctvom skupiny zamestnancov. Keďže zamestnávateľ odmietol potvrdiť výšku zadržiavaného odstupného jednotlivým zamestnancom pre potreby Sociálnej poisťovne, napriek oprávneným nárokom k plneniu vtedy nedošlo,“ povedal Balica.

Foto
I.C.A vo Svidníku / TASR

V polici januára tohto roka sa uskutočnilo súdne pojednávanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu. Bolo však odročené na neurčito z dôvodu, že súdu bola doručená kópia poverenia dlžníka na vypracovanie reštrukturalizačného posudku správcom konkurznej podstaty a žiadosť na prerušenie predmetného konkurzného konania, čo potvrdil aj Balica:

„Nevieme, ako bude ďalej pokračovať konkurz, pretože konkurzné konanie bolo iba prerušené. K dlhom voči iným inštitúciám, ako sú Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, ďalší obchodní partneri, sa neviem vyjadriť. Myslím si, že zvrat spôsobil tlak z rôznych inštitúcií. Nakoniec si zamestnávateľ uvedomil, že inej cesty niet, len si splniť svoju zákonnú povinnosť, ktorá na Slovensku existuje.“

Balica v súvislosti s nevyplatením peňazí bývalým zamestnancom podal podnet na inšpektorát práce: „Dostal som odpoveď, že nemám právo na informácie, pretože nie som zúčastnená osoba. Neoficiálne informácie, ktoré máme, sú také, že bolo potvrdené porušenie Zákonníka práce. Aké opatrenia inšpektorát práce prijal, to neviem povedať. Takisto vieme, že polícia tiež vyšetruje tento prípad ako podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre