Svidník pochybil pri verejnom obstarávaní v rámci projektu zberného dvora. Envirorezortu vráti necelých 220-tisíc eur

VýchodSpravodajstvo

Sumu uhradí vďaka úveru.

Mesto Svidník vráti ministerstvu životného prostredia takmer 220-tisíc eur. Táto suma je korekciou z dôvodu pochybenia pri verejnom obstarávaní v rámci projektu zberného dvora pre obce v podduklianskom regióne. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová zdôraznila, že samospráva zrealizovala verejné obstarávanie v roku 2009:

„Mesto Svidník bolo úspešné vo výzve a dostali sme nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako milión eur. V roku 2012 po vykonaní následnej administratívnej kontroly sa zistilo, že bolo pochybenie pri verejnom obstarávaní, a preto bola riadiacim orgánom Slovenskou agentúrou životného prostredia (SIŽP) nariadená korekcia vo výške 25 percent. Od roku 2012 až vlastne do roku 2018, keď bol mestu Svidník oznámený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, že žalobu je potrebné odmietnuť pre jej neprípustnosť, sme boli vyzvaní SIŽP na zaplatenie celkovej sumy korekcie vo výške 25 percent, čo činí takmer 220-tisíc eur.“

Foto
Korekcia sa týka projektu zberného dvora pre obce v podduklianskom regióne / Mesto Svidník

Samospráva počas celého obdobia zrealizovala všetky potrebné kroky na to, aby zistila naozajstný skutkový stav.

„Je treba povedať, že nie sme jediným mestom, ktoré práve v tejto výzve bolo vyzvané k zaplateniu korekcie. Komunikácia z posledných dní je taká, že vlastne buď zaplatíme 220-tisíc eur, alebo ideme do správneho konania, kedy už suma korekcie sa zvyšuje na jeden a pol násobok. Preto sme sa po zvážení všetkých dôsledkov rozhodli, že korekciu zaplatíme. Uznesenie bolo schválené na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, čiže v najbližšom čase pristúpime k plneniu,“ povedala Ivančová s tým, že v uplynulom období počítali s touto sumou v rozpočte:

„Samozrejme, budú to úverové peniaze, takže určite nám budú chýbať niekde inde. Viem si predstaviť, že by sme za nich kúpili nové zberné vozidlo pre technické služby.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre