Ťahanovce majú plány na opravy, čakajú na Polačekov podpis

KošiceSpravodajstvo

Mimoriadne miestne zastupiteľstvo problematiku nikam neposunulo.

Mimoriadne zastupiteľstvo mestskej časti Sídlisko Ťahanovce bolo vo svojom jedinom bode prerušené. Predmetom zastupiteľstva mal byť rozpočet a zmena už prijatých uznesení voči mestu Košice. Sídlisko Ťahanovce chcelo čerpať dotácie na rekonštrukcie z rezervného fondu. „Naše materiály boli podané v Košiciach ako prvé spomedzi mestských častí. Odvtedy na základe mojej urgencie a neustáleho dopytovania pán primátor Jaroslav Polaček podpísal akceptačný list na ihrisko Varšavská,“ informoval starosta Sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát.

Čerpanie dotácií momentálne stojí na primátorovi mesta Košice Jaroslavovi Polačekovi, ktorý by mal podpísať akceptačné listy. Konkrétne by malo ísť o rekonštrukciu pasáže a ihrisko na Demetri. V týchto prípadoch čaká vedenie Ťahanoviec na rozhodnutie mesta.

Foto
Ťahanovce by chceli rekonštruovať pasáž a ihrisko v lokalite Demeter / TV KOŠICE

„Stále nemáme zamietavé stanovisko mesta a ako starosta mestskej časti sa neviem ďalej pohnúť. Nemôžeme na zastupiteľstve zrušiť niečo, čo sa ešte rieši a prípadne to potom navrhnúť znova. Takto by sme zbytočne spôsobili chaos na magistráte. Ak to Polaček nepodpíše a zamietne, potom môžeme zvolať miestne zastupiteľstvo a riešiť, ako tie peniaze použiť a čo ešte primátor stihne schváliť,“ dodal Ihnát.

Poslanci aj starosta sa dohodli, že ak sa v problematike objavia nové informácie, stretnú sa na ďalšom mimoriadnom zastupiteľstve, prípadne na zastupiteľstve v riadnom termíne.

Aktualizácia 19.30 hod.:

Mesto Košice vníma s prekvapením slová starostu mestskej časti Sídlisko Ťahanovce Miloša Ihnáta. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiána bola časť projektov pre nich už dávnejšie odsúhlasená, zvyšné čakajú zväčša na doplnenie podkladov samotnou mestskou časťou alebo ich nie je možné realizovať z dôvodu chýbajúcich súhlasov súkromných majiteľov. 

„Presne pred týždňom 12. augusta primátor Jaroslav Polaček osobne vysvetlil starostovi Milošovi Ihnátovi dôvody, prečo niektoré projekty nebude možné zo strany mesta akceptovať. Žiaľ vedenie mestskej časti namiesto toho, aby doplnilo svoje žiadosti, respektíve získalo súhlasy dotknutých vlastníkov, obviňuje mesto z nečinnosti. Nie je možné pustiť sa za peniaze mesta do rekonštrukcie, keď mestskej časti do dnešného dňa chýbajú súhlasy ich majiteľov. Išlo by o neoprávnený výdavok, ktorý by bol neobhájiteľný pred kontrolnými orgánmi a mestu by hrozili sankcie. Pánovi starostovi takisto bolo vysvetlené, že mesto pre nich nemôže financovať vytvorenie projektovej dokumentácie, lebo aj v tomto prípade by bol porušený zákon. Mesto Košice sa aj napriek tomu snaží pomôcť v rôznych oblastiach mestskej časti, aby sa čo najskôr mohlo realizovať to, o čo majú záujem. Namiesto znevažovania práce zamestnancov magistrátu by sme uvítali viac spolupráce a ústretovejšiu komunikáciu zo strany mestskej časti,“ uviedol.  

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre