Takmer 40 škôl vzdeláva svojich žiakov podľa nového kurikula

KošiceSpravodajstvo

Ako zvládli prvý polrok?

Tento školský rok priniesol viaceré zmeny. Na 39 základných školách sa od vlaňajšieho septembra začalo vzdelávanie žiakov prvých ročníkov podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti. Jej prípravu podľa ministerstva školstva sprevádzal náročný a dlhodobý proces. Na kľúčových dokumentoch pracovalo vyše 300 expertov, pričom prechádzali troma kolami verejných konzultácií. Žiacky poradný výbor vytvorený zo školákov z každého kraja sa zapojil do procesu príprav svojimi nápadmi a návrhmi.

Hovorkyňa rezortu školstva Dagmara Al-Khaldi Mičeková povedala, že k úspechu reformy prispieva postupné zavádzanie zmien a ich priebežné vyhodnotenie:

Na základe spätnej väzby od učiteľov a učiteliek z prvých 39 škôl budú vznikať metodické materiály, ktoré budú podporou pre ďalšie základné školy. Ministerstvo sleduje, do akej miery Štátny vzdelávací program smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili svojich žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať.“

Expertný tím kládol pri výbere škôl dôraz na rôznorodosť pilotnej skupiny aj rovnomerné zastúpenie krajov, okresov, miest a obcí. V zozname sú aj súkromné a cirkevné školy aj tie s vyučovacím jazykom maďarským či s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Štátna školská inšpekcia nepoukázala na nedostatky reformy, len na niektoré nesprávne očakávania, čo potvrdila aj Al-Khaldi Mičeková:

„Od začiatku februára do apríla navštevujú zástupcovia ministerstva školstva a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) všetkých 39 škôl s cieľom získať spätnú väzbu od učiteľov z ich každodennej praxe. Na základe aj týchto stretnutí hodnotí ministerstvo prvé mesiace zavádzania nového školského programu pozitívne.

Foto
Ilustračná fotografia  / TASR

Vybrané školy sa snažia pracovať iným spôsobom a odstraňovať nedostatky, ktoré vyplývajú zo správy inšpektorov. Medzi nimi je aj Súkromná základná škola na Triede SNP v Košiciach, a to ako jediná z metropoly východu. Jej riaditeľka Adriana Pištejová v rozhovore pre Košice Online uviedla, že v rámci nového kurikula sa dbá na prácu v tíme či kritické myslenie:

„Pokračujeme v tom, čo sme si nastavili a trošku to šperkujeme, čiže sa venujeme veciam, ktoré sú dôležité v živote. Nastavili sme si eto školy, kde sú vzťahové veci, to znamená, vzťah učiteľ s učiteľom, učiteľ – žiak, žiak – žiak – rodič. Robíme ranné kruhy. U nás sa tento školský rok nezvoní kvôli prvákom, aby sa mohli blokovo učiť.

Učitelia skúšajú nové formy a metódy vyučovania. Škola okrem iného plánuje rôzne zmeny v rámci hodín či nastavenie spolupráce s rodičmi, pre ktorých chce zorganizovať aj konferenciu. Do konca mája pripraví nový školský vzdelávací program.

Spolupracujeme aj s Regionálnym centrom podpory, aj s NIVaM, ktorý nám robí školenia, čo sa týka školského vzdelávacieho programu a Regionálne centrum podpory sa skôr stará o nás, o mentorovanie. Učitelia majú mentorov, ktorí ich sprevádzajú v rámci hodín, aby robili pokroky. Potrebovali by sme mať asi tých mentorov viac. To je to, čo ja hľadám, že by sme sa my vyškolili a navzájom sa školili,“ dodala Pištejová.

Všetky základné školy majú povinnosť postupovať podľa kurikula vo výchove a vzdelávaní od školského roka 2026/2027.

Komentáre